Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Fâtihah

Al-Faatiha

Makkan

(1) În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(2) Slavă lui Dumnezeu, Domnul lumilor,

(3) Milosul, Milostivul,

(4) Stăpânul Zilei Judecăţii!

(5) Ţie ne închinăm, Ţie îţi cerem ajutorul.

(6) Călăuzeşte-ne pe Calea cea Dreaptă,

(7) calea celor binecuvântaţi de Tine, şi nu a celor care Te-au supărat, şi nici a celor rătăciţi.