Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Ghâshiyah

Al-Ghaashiya

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) A venit la tine spusa despre cea care învăluie?

(2) În Ziua aceea, chipuri care se umilesc,

(3) care se trudesc şi se sleiesc,

(4) vor fi aruncate într-un foc dogoritor.

(5) Se vor adăpa la un izvor clocotit

(6) şi vor avea drept ospăţ mărăcini

(7) care nici nu-i vor îngrăşa, însă nici foamea nu le-o va astâmpăra.

(8) În Ziua aceea, chipuri voioase,

(9) de zelul lor mulţumite,

(10) vor fi într-o Grădină înaltă

(11) unde nu vor auzi nici o vorbă deşartă.

(12) Acolo va fi un izvor curgător;

(13) paturi înălţate,

(14) pocale aranjate,

(15) perne rânduite,

(16) covoare aşternute.

(17) Oare ei nu privesc la cămile cum au fost create?

(18) Şi nici la cer cum a fost ridicat?

(19) Şi nici la munţi cum au fost înălţaţi?

(20) Şi nici la pământ cum a fost întins?

(21) Adu-le aminte, căci asupra ta stă aducerea aminte,

(22) însă asupra lor nu ai nici o putere.

(23) Celui care întoarce spatele şi tăgăduieşte,

(24) Dumnezeu îi va da osânda cea mare.

(25) La Noi este întoarcerea lor,

(26) şi asupra Noastră stă judecata lor.