Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Inshiqâq

Al-Inshiqaaq

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Când cerul se va despica,

(2) el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

(3) Când pământul va fi netezit,

(4) şi va vărsa lăuntrurile sale, golindu-se,

(5) el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

(6) Omule, tu, cel care cauţi către Domnul tău, atunci îl vei întâlni pe El!

(7) Cel care va primi Cartea Sa cu mâna dreaptă,

(8) va fi judecat cu blândeţe

(9) şi se va întoarce bucuros la ai săi.

(10) Cel care va primi Cartea Sa cu spatele,

(11) va fi dat pierzaniei

(12) şi aruncat în Jăratec.

(13) El a fost fericit dimpreună cu ai săi

(14) şi nu s-a gândit niciodată să se întoarcă spre Domnul său,

(15) însă Domnul său l-a văzut întotdeauna.

(16) Nu! Jur, pe amurg,

(17) pe noapte şi pe cea ce învăluie,

(18) pe luna plină,

(19) că veţi fi făcuţi fărâme.

(20) Ce au de nu cred?

(21) De ce nu se prosternează când li se recită Coranul?

(22) Ba nu! Tăgăduitorii hulesc,

(23) iar Dumnezeu cunoaşte ceea ce ei ascund.

(24) Vesteşte-le lor o dureroasă osândă,

(25) însă nu şi celor care au crezut şi au săvârşit fapte bune, căci pe ei o răsplată necurmată îi aşteaptă.