Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Jinn

Al-Jinn

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Spune: “Mi s-a dezvăluit că un pâlc de ginni stătea şi asculta; apoi au spus: ‘Da, am auzit un Coran minunat

(2) care călăuzeşte pe calea cea bună. Noi credem în el şi pe nimeni nu vom alătura Domnului nostru,

(3) căci El — înalţă-se a Domnului nostru măreţie — nu şi-a luat nici soţie şi nici fiu,

(4) chiar dacă un smintit dintre noi a spus nesăbuinţe despre Dumnezeu!

(5) Noi ne închipuiam că nici oamenii şi nici ginnii nu vor spune minciuni despre Dumnezeu,

(6) însă sunt unii bărbaţi dintre oameni care cer izbăvire unor bărbaţi dintre ginni, însă aceştia le sporeşte doar prigonirea.

(7) Ei îşi închipuie, aşa cum vă închipuiţi şi voi, că Dumnezeu nu va învia pe nimeni.

(8) Noi am atins cerul şi l-am aflat plin de aprigi păzitori şi limbi de foc.

(9) Ne-am aşezat în jilţuri ca să ascultăm, însă cine ascultă află o limbă de foc pândindu-l.

(10) Nu ştim dacă se vrea vreun rău celor de pe pământ, ori dacă Domnul lor îi vrea pe Calea cea bună

(11) Unii dintre noi sunt drepţi, alţii nu sunt şi căi felurite urmăm.

(12) Noi ştim că n-am putea slăbi puterea lui Dumnezeu pe pământ şi nici nu i-am putea scăpa Lui fugind.

(13) Noi am crezut în Calea cea Dreaptă îndată ce am auzit de ea. Cel care crede în Domnul său nu se teme nici de neajunsuri şi nici de prigonire.

(14) Şi printre noi sunt supuşi, şi printre noi sunt răzvrătiţi. Cei care s-au supus au ales Calea cea bună,

(15) iar cei răzvrătiţi vor fi Gheenei vreascuri.

(16) Dacă merg drept, le vom da să bea apă din belşug

(17) pentru a-i pune la încercare. Dumnezeu va mâna la o osândă din ce în ce mai mare pe cei care se împotrivesc amintirii Domnului lor.

(18) Locurile de închinăciune sunt ale lui Dumnezeu! Nu chema dimpreună cu Dumnezeu pe nimeni!

(19) Când robul lui Dumnezeu s-a ridicat pentru a-i chema, era cât pe-aici să se îngrămădească pe el.’ ”

(20) Spune: “Eu îl chem pe Domnul meu şi nu Îi alătur Lui pe nimeni.”

(21) Spune: “Eu nu vă pot nici păgubi şi nici călăuzi.”

(22) Spune: “Nimeni nu mă apără de Dumnezeu, iar eu nu aflu adăpost decât la El,

(23) propovăduind din dezvăluirile lui Dumnezeu şi din soliile Sale.” Cei care nu dau ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, în focul Gheenei vor veşnici.

(24) Când vor vedea împlinirea a ceea ce li s-a făgăduit îşi vor da seama cine este cel mai slab întru ajutor şi cel mai mic întru număr.

(25) Spune: “Nu ştiu dacă ceea ce vi s-a făgăduit este aproape ori Domnul meu vă va mai da un răgaz.”

(26) El cunoaşte Taina întru totul, însă nu descoperă nimănui Taina Sa,

(27) numai celui de care-i mulţumit ca trimis. El va mâna în faţa lor şi în spatele lor o pândă

(28) ca să afle dacă ei propovăduiesc soliile Domnului lor. El cuprinde ceea ce ei au şi ţine socoteala fiecărui lucru.