Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Kâfirûn

Al-Kaafiroon

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Spune: “O, tăgăduitorilor!

(2) Eu nu mă închin la ceea ce vă închinaţi voi.

(3) Nici voi nu sunteţi închinători la ceea ce mă închin eu.

(4) Nici eu nu sunt închinător la ceea ce v-aţi închinat voi.

(5) Nici voi nu sunteţi închinători la ceea ce mă închin eu.

(6) Voi aveţi legea voastră, iar eu am legea mea!”