Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Al-Waqiʽah

Al-Waaqia

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Când faptul se va împlini,

(2) nimeni nu-l va mai socoti minciună.

(3) El coboară, El ridică!

(4) Când pământul va fi zgâlţâit din ţâţâni,

(5) când munţii vor fi făcuţi fărâme

(6) şi vor fi precum praful spulberat,

(7) atunci veţi fi voi de trei feluri.

(8) Cei de-a dreapta! Cine vor fi oare cei de-a dreapta?

(9) Cei de-a stânga! Cine vor fi oare cei de-a stânga?

(10) Cei înainte mergători. Înainte mergătorii,

(11) ei vor fi cei apropiaţi.

(12) În Grădinile Plăcerii

(13) vor fi mulţime dintre primii

(14) şi puţinii dintre ultimii,

(15) pe paturi împletite,

(16) întinşi pe ele faţă în faţă.

(17) Flăcăiandri nemuritori vor umbla printre ei

(18) cu potire şi ibrice, şi un pocal de la izvor

(19) de care nu-i va durea capul şi nici nu se vor îmbăta;

(20) fructele vor fi pe alese

(21) şi carnea de pasăre după poftă.

(22) Vor avea acolo hurii cu ochi

(23) asemenea mărgăritarelor ascunse

(24) drept răsplată a faptelor lor.

(25) Şi nu vor auzi acolo vorbe deşarte şi nici învinuiri de păcate

(26) ci numai un singur cuvânt: “Pace!… Pace!”

(27) Cei de-a dreapta! Ce va fi cu cei de-a dreapta?

(28) Ei vor sta sub lotuşi despinaţi,

(29) sub salcâmi frumos înşiraţi.

(30) sub umbră întinsă,

(31) lângă apă curgătoare,

(32) cu fructe din belşug

(33) neculese dinainte şi neoprite,

(34) pe aşternuturi înălţate.

(35) Noi le-am făcut pe ele în chip deosebit,

(36) Noi le-am făcut fecioare,

(37) iubitoare, însoţitoare

(38) celor de-a dreapta.

(39) Mulţi vor fi dintre cei dintâi

(40) şi mulţi vor fi dintre cei de pe urmă.

(41) Cei de-a stânga! Ce va fi cu cei de-a stânga?

(42) Ei vor sta sub un vânt arzător într-o apă clocotindă,

(43) sub o umbră de fum negru,

(44) nici răcoroasă şi nici plăcută.

(45) Înainte îndestulaţi fiind,

(46) stăruiau în marele păcat.

(47) Ei spuneau: “După ce vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi noi oare sculaţi

(48) ori strămoşii noştri dintâi?”

(49) Spune: “Cei dintâi şi cei de pe urmă,

(50) vor fi adunaţi la vremea cunoscută a unei Zile.”

(51) O, voi cei rătăciţi, cei hulitori!

(52) Veţi mânca fructe din copacul Zaqqum

(53) până vă veţi umple burţile,

(54) apoi veţi bea după ele apă clocotindă —

(55) veţi bea precum cămilele însetate.

(56) Aşa va fi găzduirea lor în Ziua Judecăţii!

(57) Noi v-am creat. De ce nu credeţi totuşi?

(58) Vedeţi sămânţa pe care o vărsaţi?

(59) Voi aţi creat-o ori Noi suntem Creatorii?

(60) Noi am sorocit moartea printre voi şi nimeni nu Ne-o poate lua înainte

(61) ca să vă înlocuim cu alţii asemenea vouă şi să vă facem cum voi nici nu ştiţi.

(62) Cunoaşteţi întâia facere? De ce nu vă aduceţi aminte însă?

(63) Aţi văzut ceea ce aţi arat?

(64) Voi îl veţi semăna ori Noi vom fi Semănătorii?

(65) Dacă am vrea, l-am face pustiu. V-ar mai arde, atunci, de glume?

(66) “Iată-ne datornici,

(67) ba chiar de tot lipsiţi!”

(68) Aţi văzut apa pe care o beţi?

(69) Voi aţi pogorât-o din nori ori Noi suntem Cei care am pogorât-o?

(70) Dacă am vrea, am face-o amară! De ce nu mulţumiţi totuşi!

(71) Aţi văzut focul pe care-l aprindeţi?

(72) Voi aţi făcut să crească copacul lui ori Noi suntem cei care l-am făcut?

(73) Noi am făcut toate acestea drept amintire şi bucurie pentru călătorii pustiului.

(74) Preamăreşte numele Domnului tău cel Mare.

(75) Nu!… Jur pe asfinţitul stelelor!

(76) Şi este un jurământ, dacă ştiţi, greu!

(77) Acesta este un Coran Prea-cinstit.

(78) dintr-o Carte ascunsă.

(79) Să nu-l atingă decât cei curaţi,

(80) căci este o Pogorâre de la Domnul lumilor!

(81) Vă îndoiţi de această spusă?

(82) Vreţi să vă câştigaţi traiul hulind?

(83) Când sufletul dă să iasă

(84) şi voi, în clipa aceea îl priviţi,

(85) Noi suntem mult mai aproape de el decât voi cei ce-l înconjuraţi, însă nu Ne puteţi zări.

(86) Dacă nu aţi fi printre cei care vor fi judecaţi,

(87) de ce nu întoarceţi acest suflet, dacă spuneţi adevărul?

(88) Dacă acest om este dintre cei apropiaţi de Dumnezeu,

(89) va găsi tihna, parfumurile şi Grădinile Plăcerii.

(90) Dacă este dintre cei de-a dreapta:

(91) “Pace ţie!… Tu eşti cu cei de-a dreapta!”

(92) Dacă este însă dintre hulitorii rătăciţi,

(93) va fi găzduit în apă clocotindă

(94) şi apoi aruncat în Iadul cu flăcări.

(95) Acesta este Adevărul sigur!

(96) Preamăreşte Numele Domnului tău cel Mare!