Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Ar-Rahmân

Ar-Rahmaan

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) a dat ştiinţa Coranului.

(2) El a făcut omul

(3) şi apoi i-a dat ştiinţa vorbirii.

(4) Soarele şi luna le-a făcut cu socoteală.

(5) Stelele şi copacii Lui i se închină.

(6) Cerul l-a înălţat şi a statornicit cântarul.

(7) Să nu umflaţi la cântar,

(8) ci faceti cântărirea drept şi nu păgubiţi la cântar!.

(9) El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

(10) El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

(11) pe care sunt roade, curmali cu ciorchini,

(12) grâne cu ale lor paie şi ierburi miresmate.

(13) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(14) Din lut a făcut omul precum ulcioarele,

(15) iar ginii i-a făcut din pară de foc.

(16) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(17) Domn al celor două Răsărituri, Domn al celor două Asfinţituri!

(18) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(19) El a făcut cele două mări gata să se contopească,

(20) însă a pus o stavilă între ele pe care nu o trec.

(21) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(22) Din ele se scot mărgăritare şi mărgean.

(23) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(24) Ale Lui sunt corăbiile ce pe mări se sumeţesc ca munţii.

(25) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(26) Totul de pe pământ este pieritor, numai faţa Domnului tău

(27) dăinuie în mărire şi în cinstire.

(28) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(29) Cei din ceruri şi de pe pământ Lui îi cer ajutorul, iar El, în fiece zi, îşi arată puterea.

(30) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(31) Curând ne vom îngriji de voi doi, poveri ce sunteţi!

(32) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(33) O, adunări de ginni şi de oameni! De puteţi străpunge tăriile cerurilor şi ale pământului, străpungeţi-le! Nu le veţi putea însă străpunge decât dacă veţi avea împuternicire.

(34) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(35) Vor fi trimise asupra voastră, a amândurora, jerbe de foc şi de aramă topită şi nu veţi fi oblăduiţi.

(36) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(37) Când cerul se va despica, roşu ca un pergament scorojit…

(38) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(39) În ziua aceea, nici om, nici ginn nu vor fi întrebaţi de păcatele lor.

(40) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(41) Păcătoşii vor fi ştiuţi după semnele lor şi vor fi apucaţi de păr şi de picoare.

(42) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(43) Aceasta este Gheena pe care nelegiuţii o socot minciună.

(44) Ei vor rătăci între ea şi o apă clocotindă.

(45) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(46) Două grădini vor fi dăruite celor temători de înălţimea Domnului lor…

(47) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(48) …cu ramuri în floare,…

(49) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(50) …în care curg două izvoare…

(51) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(52) …şi au din tot rodul perechi.

(53) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(54) Ei vor sta pe aşternuturi căptuşite cu brocart, iar rodul celor două grădini le va sta la îndemână.

(55) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(56) Acolo le vor întâlni pe cele cu priviri nevinovate pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

(57) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(58) Ele vor fi asemenea hiacintului şi mărgeanului.

(59) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(60) Răsplata binelui poate fi oare altceva decât un bine?

(61) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(62) Şi mai sunt două grădini peste cele două,…

(63) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(64) …cu umbră deasă,…

(65) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(66) …din care ţâşnesc două izvoare,…

(67) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(68) …în ele sunt roade, curmali şi rodii.

(69) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(70) Acolo vor fi fecioare frumoase şi bune…

(71) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(72) …şi hurii la umbră de corturi,…

(73) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(74) …şi pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

(75) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(76) Vor sta sprijiniţi pe perne verzi, întinşi pe frumoase covoare.

(77) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(78) Binecuvântat fie Numele Domnului tău în mărire şi cinstire!