Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Ash-Shams

Ash-Shams

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe soare şi lumina sa!

(2) Pe lună când îi urmează!

(3) Pe ziuă când îl dezvăluie!

(4) Pe noapte când îl învăluie!

(5) Pe cer! Şi cum l-a zidit!

(6) Pe pământ! Şi cum l-a întins!

(7) Pe suflet! Şi cum l-a plăsmuit, punând în el desfrâu şi pioşenie!

(8) Ferice de cel care şi-l mântuie!

(9) Cel care şi-l întinează însă este pierdut!

(10) Tamudiţii, în ticăloşia lor, huleau,

(11) iar cei mai nemernici dintre ei au ieşit în faţă.

(12) Trimisul lui Dumnezeu le spuse: “Este cămila lui Dumnezeu! Lăsăţi-o să bea!”

(13) Ei l-au făcut mincinos şi au ologit cămila.

(14) Pentru păcatul lor, Domnul lor i-a făcut fărâme pe toţi deopotrivă

(15) şi nu s-a temut de urmare.