Quran translations in many languages

Quran in Romanian

At-Tûr

At-Tur

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe Munte!

(2) Pe Cartea scrisă

(3) pe un pergament desfăşurat!

(4) Pe Casa vizitată!

(5) Pe bolta înălţată!

(6) Pe marea umflată!

(7) Osânda Domnului tău va cădea fără tăgadă

(8) şi nimeni nu-i va putea sta în cale!

(9) În Ziua când cerul va fi învârtejit,

(10) şi munţii se vor pune în mişcare,

(11) în Ziua aceea, vai celor care hulesc

(12) şi celor care cu vorbe deşarte se joacă!

(13) În Ziua aceea, vor fi îmbrânciţi în Focul Gheenei:

(14) “Acesta este Focul pe care l-aţi socotit minciună!

(15) Este o vrajă ori nu vedeţi nimic?

(16) Ardeţi în el! De-l răbdaţi ori nu-l răbdaţi, totuna-i pentru voi. Sunteţi răsplătiţi pentru ceea ce aţi făptuit!”

(17) Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini, în desfătare,

(18) bucurându-se de ceea ce Domnul lor le-a dăruit. Domnul lor i-a ferit de osânda Iadului.

(19) “Mâncaţi şi beţi în tihnă pentru ceea ce aţi făptuit,

(20) întinşi pe paturi rânduite!” Noi le vom da de soţii hurii cu ochii mari.

(21) Pe cei care cred şi a căror seminţie i-a urmat în credinţă, Noi îi vom aduna la un loc cu seminţia lor şi cu nimic nu le vom micşora faptele lor. Fiece suflet a ceea ce a agonisit este chezaş.

(22) Noi le vom rostui fructele şi carnea ce poftesc.

(23) Ei îşi vor trece unii altora pocale ce nu duc la vorbe deşarte, nici la învinuire de păcate.

(24) Flăcăiandrii, ce vor umbla printre ei, în slujba lor, vor fi asemenea mărgăritarelor ascunse.

(25) Ei se vor întoarce unii către alţii întrebându-se.

(26) Vor spune: “Ne temeam mai înainte pentru ai noştri,

(27) însă Dumnezeu ne-a oblăduit şi ne-a ferit de osânda vântului arzător.

(28) Noi L-am chemat şi mai înainte, căci El este Blândul, Milostivul”

(29) Aminteşte-ţi! Tu nu eşti, har Domnului tău, nici prezicător şi nici îndrăcit!

(30) Ei vor spune: “Este un poet! Şi pentru el aşteptăm necazurile vremii!”

(31) Spune: “Aşteptaţi! Eu sunt cu voi printre cei care aşteaptă!”

(32) Oare visele lor le poruncesc aceasta ori sunt un popor de ticăloşi?

(33) Vor spune: “El l-a născocit!” Nu!… Ei nu cred.

(34) Să aducă o spusă asemenea lui, dacă spun adevărul!

(35) Au fost creaţi din nimic ori sunt ei creatorii?

(36) Au creat ei cerurile şi pământul? Nu!… Ei nu sunt convinşi!

(37) Au ei comorile Domnului tău ori le pot stăpâni?

(38) Au ei vreo scară de pe care să asculte? Să vină cel care a ascultat dintre ei cu o împuternicire desluşită!

(39) Dumnezeu o fi având fiice, iar voi fii?

(40) Le ceri tu vreo răsplată? Atunci ar fi împovăraţi de datorii!

(41) Au ei Taina, aşa încât să o scrie?

(42) Vor vreun vicleşug? Cei care au tăgăduit vor fi cei vicleniţi!

(43) Au ei un dumnezeu afară de Dumnezeu? Mărire lui Dumnezeu. deasupra celor pe care I-i alătură!

(44) Dacă văd o bucată de cer năruindu-se, ei vor spune: “Sunt numai nori vălătuciţi.”

(45) Lasă-i până când vor întâlni Ziua în care vor fi trăsniţi,

(46) Ziua în care vicleşugul lor nu le va mai sluji la nimic, Ziua în care nu vor mai fi ajutaţi.

(47) Ticăloşii vor avea parte de o osândă înaintea acesteia, însă cei mai mulţi dintre ei nu vor şti nimic.

(48) Rabdă pentru Judecata Domnului tău, căci tu eşti sub ochii Noştri. Preamăreşte-L cu laude pe Domnului tău când te scoli!

(49) Preamăreşte-L noaptea şi la pălitul stelelor!