Quran translations in many languages

Quran in Romanian

Qâf

Qaaf

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Qaf. Pe Coranul cel slăvit!

(2) Ba nu! Ei se miră că a venit la ei un predicator dintre ei. Cei tăgăduitori spun: “Este un lucru de mirare ca atunci

(3) când vom muri şi vom fi ţărână, va mai fi o întoarcere de departe?”

(4) Noi ştim ceea ce pământul înghite din ei, căci avem o Carte păstrătoare.

(5) Ba nu! Ei socotesc Adevărul minciună când vine la ei şi sunt în încurcătură.

(6) Oare nu văd deasupra lor cerul cum l-am zidit şi l-am împodobit şi nici o crăpătură nu are?

(7) Pământul! Noi l-am întins şi am aruncat pe el munţii, am făcut să crească pe el fiece soi de bucurie aducător,

(8) ca prevedere şi amintire pentru fiece rob care se căieşte.

(9) Noi facem să cadă din cer o apă binecuvântată cu care facem să crească grădini şi grâne de secerat,

(10) precum şi curmalii falnici cu ciorchini bine rânduiţi

(11) ca înzestrare a robilor noştri. Noi dăm astfel viaţă unui ţinut mort. Şi aşa va fi şi Ieşirea!

(12) Şi alţii înaintea lor au hulit: poporul lui Noe, oamenii din Ar-Rass, tamudiţii,

(13) adiţii, Faraon, fraţii lui Lot,

(14) oamenii din Al-Aika, poporul lui Tubba’. Toţi i-au hulit pe trimişi şi atunci ameninţarea Mea s-a împlinit.

(15) Oare Noi am obosit la creaţia dintâi? Ba nu! Ei stau însă la îndoială asupra unei noi creaţii!

(16) Noi am creat omul şi ştim ispitele la care-l împinge sufletul său, căci Noi suntem mai aproape de el decât vena gâtului său.

(17) Când cei doi trimişi la întâlnire se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sa,

(18) el nu va rosti nici un cuvânt fără ca un păzitor să nu fie gata!

(19) Beţia morţii aduce Adevărul de la care tu te-ai îndepărtat!

(20) Când se va sufla în trâmbiţă, aceasta va fi Ziua Ameninţării!

(21) Fiece suflet va veni cu un îmbolditor şi cu un martor.

(22) Tu ai fost în nepăsare faţă de aceasta, însă Noi ţi-am dat la o parte vălul şi privirea ta este pătrunzătoare astăzi!

(23) Însoţitorul său va zice: “Ceea ce am este gata!”

(24) Aruncaţi-l, amândoi, în Gheenă pe fiece tăgăduitor încăpăţânat,

(25) potrivnic al binelui, călcător de lege şi neîncrezător.

(26) Aruncaţi-l în osânda cea înfricoşătoare pe cel care-I alătură lui Dumnezeu un alt dumnezeu!

(27) Însoţitorul său va spune: “Domnul nostru! Nu eu l-am ticăloşit, ci el era deja într-o rătăcire adâncă.”

(28) Dumnezeu va spune: “Nu vă certaţi înaintea Mea! Eu v-am trimis înainte ameninţarea!

(29) La Mine, cuvântul nu se schimbă. Eu nu sunt nedrept cu robii Mei.”

(30) În Ziua când vom spune Gheenei: “Te-ai umplut?”, ea va spune: “Mai sunt încă?”

(31) Grădina va fi adusă nu departe de cei temători

(32) “Aceasta este ceea ce vi s-a făgăduit, vouă, fiecăruia ce se întoarce (către Dumnezeu) şi Îi păzeşte (poruncile),

(33) şi se teme de Milostivul în Taina Sa şi vine cu inima plecată.

(34) Intraţi în pace: “Aceasta este Ziua veşniciei.”

(35) Ei vor avea acolo ceea ce vor şi la Noi vor avea mai mult.

(36) Câte leaturi am nimicit înaintea lor? Şi erau mult mai de temut decât ei. Străbateţi ţinuturile! Este oare vreun adăpost?

(37) Întru aceasta este o amintire pentru cel care are o inimă, pentru cel care îşi apleacă urechea, pentru cel care mărturiseşte.

(38) Noi am creat în şase zile cerurile, pământul şi ceea ce se află între ele, iar osteneala nu Ne-a ajuns!

(39) Rabdă ceea ce spun! Preamăreşte lauda Domnului tău înainte de ivirea soarelui şi înainte de asfinţit!

(40) Preamăreşte lauda Sa în noapte şi după rugăciuni!

(41) Ascultă!… În Ziua când Chemătorul va chema dintr-un loc apropiat,

(42) în Ziua când vor auzi Strigătul întru Adevăr, aceea va fi Ziua Ieşirii!

(43) Noi suntem Cei care dăruim viaţa şi Cei care dăruim moartea. Întru Noi este devenirea.

(44) În Ziua când pământul se va despica deasupra lor, vom face lesne adunarea.

(45) Noi ştim mai bine ceea ce spun. Tu nu eşti asupra lor un despot. Adu-i aminte de Coran celui ce se teme de ameninţarea Mea!