Quran translations in many languages

Quran in Somalian

Al-ʽAdiyât

Al-Aadiyaat

Makkan

Magaca Eebe yaan kubillaabaynaa ee Naxariis guud iyo mid gaaraba Naxariista.

 

(1) Eebe wuxuu ku dhaartay Fardaha Jahaadka u orda iyagoo qaylyi. (2) iyo kuwa dabka Qoobkooda ku ifiya (guuraha)(3) Iyo kuwa Cadawga weerara Subaxdii. (4)Ee Boodhka kiciya. (5) Cadawgana dhexgala. (6) Ee Dadku Eebohood waa diideen. (7) Arrintaasna Dadku wuu ogyahay. (8) Dadkuna Xoola jacaylka waa ku daranyahay.(9) Miyuuna ogayn Marka Xabaalaha waxa ku jira la soo bixiyo. (10) Laabaha waxa ku qarsoonna la muujiyo. (11)In Eebohood Maalintaas ogyahay.