Quran translations in many languages

Quran in Swahili

Al-ʽAsr

103 – AL – A’S’R

KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU. 

 

  1. 1. NaapakwaZama! 
  2. 2. Hakika binaadamu bila ya shaka yumo katika khasara,
  3. 3.Ila wale walio amini, na wakatenda mema, na wakausiana kwahaki, na wakausiana kusubiri.