Quran translations in many languages

Quran in Swahili

An-Nâs

114 – ANNAS

KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU. 

 

  1. 1. Sema: NinajikingakwaMola Mlezi wa wanaadamu, 
  2. 2. Mfalme wa wanaadamu,
  3. 3. Mungu wa wanaadamu,
  4. 4. Nashari ya wasiwasi waShetani, Khannas, 
  5. 5. Anaye tia wasiwasi katika vifua vya watu,
  6. 6. Kutokananamajini na wanaadamu.