Quran translations in many languages

Quran in Tajik

Al-Anbiyâ’

21|1|Рӯзи ҳисоби мардум наздик шуд ва онон ҳамчунон ба ғафлат рӯйгардонанд.
21|2|Аз сӯи Парвардигорашон барояшон ҳар панде тозае омад, онро шуниданд ва саргарми бозича
буданд.
21|3|Дилҳояшон ғофил шудааст. Ва он ситамгарон сар дар гӯши якдигар ниҳоданду пинҳонӣ
гуфтанд: «Оё ин мард як инсоне монанди шумо нест? Оё бо он ки ба чашмн худ мебинед,
ҳамчунон аз паи ҷоду меравед?»
21|4|Гуфт: «Парвардигори ман аз ҳар сухане дар осмону замин огоҳ аст ва Ӯ шунавову доност».
21|5|Гуфтанд: «На Хобҳои парешон аст ё дурӯғест, ки мебофад ё шоирест. Пас барои мо аз он
гуна, ки ба паёмбарони пешин дода шуда буд, мӯъҷизае биёварад».
21|6|Пеш аз онҳо мардуми деҳаеро, ки ҳалок кардем, имон наёварда буданд. Оё инҳо имон
меоваранд?
21|7|Мо пеш аз ту ба пайрамбарӣ фақат мардонеро, ки ба онҳо ваҳй мекардем фиристодем ва
агар худ намедонед, аз аҳли китоб бипурсед.
21|8|Онҳоро ҷасадҳое накардем, ки ба таъом мӯҳтоҷ набошанд ва умри ҷовидон ҳам надоштанд.
21|9|Сипас ҳар ваъдае, ки ба онҳо додем, баровардем ва онҳову ҳар касро, ки хостем, раҳонидем
ва аз ҳад гузарандагонро ҳалок кардем.
21|10|Китобе бар шумо нозил кардаем, ки дар он шарафи бузурги шумост. Оё ба ақл
дарнамеёбед?
21|11|Ва чӣ бисёр ситамкор мардумеро, ки ҳалок кардем ва ба ҷояшон мардуме дигар
биёфаридем.
21|12|Чун азоби моро ҳис мекарданд, ба ногоҳ аз он ҷо мегурехтанд.
21|13|Мегузеред! Бо нозу ишрат ба хонаҳои худ боз гардед то пурсида шавед!
file:///C|/DOWNLOAD/★★★★★☆☆☆/quran-tajik.txt[2012/12/30 19:43:37]
21|14|Гуфтанд; «Вой бар мо, мо ситамкор будаем!»
21|15|Ва ҳамеша суханашон ин буд, то ҳамаро чун кишти даравида ва оташи хомӯшгашта
гардонидем.
21|16|Мо ин осмону замин ва он чиро миёни он дӯст, ба бозича наофаридаем.
21|17|Агар хостори бозичае мебудем, Худ онро меофаридем, агар хоста будем.
21|18|Балки ҳақро бар сари ботил мезанем, то онро дар ҳам кӯбад ва ботил нобудшаванда аст. Ва
вой бар шумо аз он чӣ ба Худо сифат медиҳед.
21|19|Аз они Ӯст ҳар кӣ дар осмонҳову замин аст. Ва онон, ки дар назди Ӯ ҳастанд, аз ибодаташ
ба такаббур сар наметобанд ва хаста намешаванд,
21|20|Шабу рӯз, бе он ки сустие дар онҳо падид ояд, тасбеҳ мегӯянд.
21|21|Оё дар замин худоёне интихобидаанд, ки мурдагонро аз гӯр бар мехезонанд?
21|22|Агар дар замину осмон худоёне ғайри Оллоҳ мебуд, ҳар ду табоҳ мешуданд. Пас Оллоҳ —
Парвардигори арш аз ҳар чӣ ба васфаш мегӯянд, пок аст.
21|23|Ӯ дар баробари ҳеҷ як аз корҳое, ки мекунад, пурсида намешавад, вале мардум пурсида
мешаванд.
21|24|Оё ба ҷуз Ӯ худоёнро интихобидаанд? Бигӯ: «Ҳуҷҷати худ биёваред. Дар ин китоб сухани
касонест, ки бо ман ҳастанд ва сухане касоне, ки пеш аз ман будаанд». На, бештаринашон чизе аз
ҳақ намедонанд ва аз он рӯй мегардонанд.
21|25|Мо пеш аз ту ҳар паёмбаре ки фиристодем, фақат ба ӯ ваҳй кардем, ки ғайри Ман худое
нест. Пас Маро бипарастед.
21|26|Ва гуфтанд, ки Худои раҳмон соҳиби фарзанд аст. Пок аст Ӯ. Балки онон бандагоне гироми
ҳастанд,
21|27|дар сухан бар Ӯ пешӣ намегиранд ва ба фармони Ӯ кор мекунанд.
21|28|Медонад ҳар чӣ дар баробари онҳост ва ҳар чӣ пушти сари онҳост. Ва онон ҷуз касонерю,
ки Худо аз онҳо хушнуд аст, шафоъат намекунанд ва аз бими Ӯ ларзонанд.
21|29|Ҳар кас аз онҳо, ки бигӯяд: «Ман ғайри Ӯ худоям», ҷазои чунин касеро ҷаҳаннам медиҳад ва
золимонро чунин ҷазо медиҳем.
21|30|Оё кофирон намедонанд, ки осмонҳову замин ба ҳам якҷоя часпида буданд, Мо онҳоро ҷудо
кардем ва ҳар чизи зиндаеро аз об пайдо кардем? Чаро имон намеоваранд?
21|31|Ва бар замин кӯҳҳо биёфаридем то наларзонадашон. Ва дар он роҳҳои васеъ сохтем, бошад,
ки роҳи худ биёбанд.
21|32|Ва осмонро сақфе нигоҳдошташуда кардем ва боз ҳам аз ибратҳои он рӯ мегардонанд.
21|33|Ӯст касе, ки шабу рӯз ва офтобу моҳро, ки ҳар як дар фалаке шиноваранд, биёфарид.
21|34|Мо пеш аз ту ҳеҷ инсонеро ҷовидон насохтаем. Чӣ сон агар ту низ бимирӣ, онҳо ҷовидон
бимонанд?
21|35|Ҳар кас таъми маргро мечашад. Ва шуморо ба хайру шар меозмоем. Ва ҳама ба назди Мо
бозмегардед.
21|36|Кофирон чун туро бубинанд, бешак масхараат хоҳанд кард, ки оё ин ҳамон мардест, ки аз
худоёнатон ба бадӣ ёд мекунад? Ва инҳо худ ёди Худои раҳмонро мункиранд.
21|37|Одамӣ шитобкор офарида шуда. Оёти худро ба шумо нишон хоҳам дод, шитоб макунед.
21|38|Мегӯянд: «Агар рост мегӯед, пас он ваъда куҷост?»
21|39|Кофирон он гоҳ, ки натавонанд оташро аз чеҳраву пушти худ боздоранд ва касе ба ёриашон
барнахезад, хоҳанд донист.
21|40|Аммо қиёмат ба ногаҳон биояд ва ҳайронашон созад ва аз ӯҳдаи бозгардонидани он
барнаёянд ва мӯҳлаташон надиҳанд.
21|41|Паёмбаронеро, ки пеш аз ту буданд, низ ба масхара гирифта буданд, вале азобе, ки
масхарааш мекарданд, бар сари масхаракунандагон фуруд омад.
21|42|Бигӯ: «Кист он ки шуморо шабу рӯз аз қаҳри Худои раҳмон ҳифз мекунад?» Бо ин ҳама аз
ёд кардани Парвардигорашон рӯйгардонӣ мекунанд.
21|43|Ё он ки худоёне доранд, ки ба ҷои мо ононро аз ҳодисаҳо нигоҳ медоранд? На! Он худоён
ёрии худро натавонанд ва на дар баробари мо паноҳида шаванд.
21|44|Балки мо онҳо ва падаронашонро баҳраманд кардем, то умрашон ба дароз кашид. Оё
намебинанд, ки қасди ин сарзамин мекунем ва аз атрофи он кам мекунем? Оё боз ҳам онҳо
пирӯзанд?
21|45|Бигӯ: «Ман шуморо ба ваҳй бим медиҳам», вале каронро чун бим диҳанд, намешунаванд.
21|46|Ва агар андаке аз азоби Парвардигорат ба онҳо бирасад, хоҳанд гуфт: «Вой бар мо, ки
ситамкор будаем!»
21|47|Рӯзи қиёмат тарозуҳои адлро омода мекунем ва ба ҳеҷ кас ситам намешавад. Агар амале ба
сангинии як хардал ҳам бошад, ба ҳисобаш меоварем, ки мо ҳисоб карданро басандаем!
21|48|Ба Мӯсо ва Ҳорун китобе додем, ки ҳаққу ботилро аз якдигар ҷудо мекунад ва равшаниву
панд аст барои парҳезгорон.
file:///C|/DOWNLOAD/★★★★★☆☆☆/quran-tajik.txt[2012/12/30 19:43:37]
21|49|Онон, ки аз Худои худ дар ниҳон метарсанд ва аз рӯзи қиёмат ҳаросноканд.
21|50|Ин муборак Қуръонест, ки нозил кардаем, Оё мункири он ҳастед?
21|51|Пеш аз ин ба Иброҳим қувваи шинохташро ато кардем ва ба ӯ огоҳ будем.
21|52|Он гоҳ, ки ба падараш ва қавмаш гуфт: «Ин суратҳо, ки ба парастиши онҳо дил ниҳодаед,
чистанд?»
21|53|Гуфтанд: «Падаронамонро дидем, ки онҳоро мепарастиданд».
21|54|Гуфт: «Албатта шумо ва падаронатон дар гумроҳии ошкоро будаед».
21|55|Гуфтанд: «Барои мо сухани ҳаққе овардаӣ ё моро ба бозӣ гирифтаӣ?»
21|56|Гуфт: «На, Парвардигори шумо Парвардигори осмонҳову замин аст. Он ки онҳоро
биофаридааст. Ва ман бар ин сухан, ки мегӯям, гувоҳӣ медиҳам.
21|57|Ва ба Худо савганд, ки чун шумо биравед, чораи ин бутонатонро хоҳам кард».
21|58|Онҳоро пора-пора кард. Лекин бузургтаринашонро, пора накард, шояд бар он рӯй оранд.
21|59|Гуфтанд: «Чӣ кас ба худоёни мо чунин кардааст? Албатта ӯ аз ситамкорон аст!»
21|60|Гуфтанд: «Шунидаем, ки ҷавоне ба номи Иброҳим аз онҳо сухан мегуфтааст».
21|61|Гуфтанд: «Ӯро ба назди мардум биёваред то шоҳидӣ диҳанд».
21|62|Гуфтанд: «Эй Иброҳим ту бо худоёни мо чунин кардаӣ?»
21|63|Гуфт: «Балки бузургтаринашон чунин кардааст. Агар сухан мегӯянд, аз онҳо бипурсед».
21|64|Бо худашон гуфтугӯ карданд ва гуфтанд: «Шумо худ ситамкор ҳастед».
21|65|Он гоҳ ба ҳайрат сар фурӯ доштанд ва гуфтанд: «Ту худ медонӣ, ки инҳо сухан намегӯянд».
21|66|Гуфт: «Оё ғайри Оллоҳ чизеро мепарастед, ки на шуморо фоида мерасонад, на зиён.
21|67|Безорам аз шумо ва аз он чизҳое, ки ғайри Оллоҳ мепарастед. Оё ба ақл дарнамеёбед?
21|68|Гуфтанд; «Агар мехоҳед коре бикунед, (Иброҳимро) бисӯзонед ва худоёни худро ёрӣ дихед».
21|69|Гуфтем: «Эй оташ, бар Иброҳим хунук ва саломат бош!»
21|70|Мехостанд барои Иброҳим макре бияндешанд, вале мо зиёнкорашон гардонидем.
21|71|Ӯ ва Лутро наҷот додем ва ба сарзамине, ки онро баракати ҷаҳониён қарор додаем, бурдем.
21|72|Ва ба ӯ Исҳоқ ва фарзандзодае чун Яъқубро бахшидем. Ва ҳамаро аз шоистагон гардонидем.
21|73|Ва ҳамаро пешвоёне сохтем, ки ба амри Мо ҳидоят мекарданд. Ва анҷом додани корҳои нек
ва барпой доштани намоз ва додани закотро ба онҳо ваҳй кардем ва ҳама парастандаи Мо буданд.
21|74|Ва ба Лут ҳукму илм додем ва аз он деҳа, ки мардумаш корҳои палид мекарданд, наҷоташ
бахшидем. Онҳо, ки мардуме баду фосиқ буданд!
21|75|Ӯро дар раҳмати худ дохил кардем, ки ӯ аз шоистагон буд.
21|76|Ва Нӯҳро ёд кун, ки пеш аз он Моро нидо дод ва Мо ба ӯ посух додем ва ӯву хонадонашро
аз меҳнате бузург раҳонидем.
21|77|Ва ӯро бар мардуме, ки оёти Моро дурӯғ мебароварданд, пирӯзӣ додем. Онон бад мардуме
буданд ва Мо ҳамаро ғарқ сохтем,
21|78|Ва Довуду Сулаймонро ёд кун, он гоҳ ки дар бораи киштзоре доварӣ карданд, ки
гӯсфандони он қавм шабона дар он ҷо мечариданд. Ва Мо шоҳиди доварии онҳо будем.
21|79|Ва ин шеваи довариро ба Сулаймон омӯхтем ва ҳамаро ҳукму илм додем ва кӯҳҳоро мутеъи
Довуд гардонидем, ки онҳо ва паррандагон бо ӯ тасбеҳ мегуфтанд ва ин ҳама Мо кардем.
21|80|Ва ба Ӯ омӯхтем, то бароятон зиреҳ бисозад. То шуморо ба ҳангоми ҷангиданатон ҳифз
кунад. Оё сипосгузорӣ мекунед?
21|81|Ва тундбодро фармонбардори Сулаймон кардем, ки ба амри ӯ дар он сарзамин, ки
баракаташ дода будем, ҳаракат мекард. Ва Мо бар ҳар чизе доноем.
21|82|Ва гурӯҳе аз девон барояш дар дарё шиноварӣ мекарданд ва ғайри он ба корҳои дигар
машғул буданд ва Мо ҳофизи онҳо будем.
21|83|Ва Айюбро ёд кун, он гоҳ, ки Парвардигорашро нидо дод: «Ба ман беморӣ ва ранҷ
расидааст ва Ту меҳрубонтарини меҳрубононӣ».
21|84|Дуъояшро иҷобат кардем. Ва озор аз ӯ дур кардем ва хонадонашро ва монанди онҳоро бо
онҳо ба ӯ бозгардонидем. Ва ин раҳмате буд аз ҷониби Мо то худопарастон ҳамеша ба ёд дошта
бошанд.
21|85|Ва Исмоил ва Идрис ва Зулкифлро ёд кун, ки ҳама аз собирон буданд.
21|86|Ононро сазовори бахшоиши худ гардонидем ва ҳама аз шоистагон буданд.
21|87|Ва Зуннунро он гоҳ, ки хашмнок бирафт ва пиндошт, ки ҳаргиз бар ӯ танг намегирем. Ва дар
торикӣ нидо дод: «Х, еч худое чуз Ту нест. Ту пок хастй ва ман аз ситамкорон хастам».
21|88|Дуъояшро мустачоб кардем ва уро аз андух рахонидем ва муъминонро инчунин мерахонем.
21|89|Ва Закариёро ёд кун, он гох ки Парвардигорашро нидо дод: «Эй Парвардигори ман, маро
танҳо вомагузор. Ва Ту беҳтарини ворисонӣ!»
21|90|Дуъояшро мустаҷоб кардем ва ба у Яҳёро бахшидем ва занашро барояш шоиста гардонидем.
Инҳо дар корҳои нек шитоб мекарданд ва ба биму умед Моро мехонданд ва дар баробари Мо
фурӯтан (сархам) буданд.
21|91|Ва он занро ёд кун, ки шармгоҳи худро нигоҳ дошт ва Мо аз рӯҳи Худо дар ӯ дамидем ва ӯву
file:///C|/DOWNLOAD/★★★★★☆☆☆/quran-tajik.txt[2012/12/30 19:43:37]
фарзандашро барои ҷаҳониён ибрате гардонидем.
21|92|Ин шариъати шумост, шариъате ягона. Ва Ман Парвардигори шумоям, Маро бипарастед!
21|93|Ва дар дини худ фирқа-фирқа шуданд. Ҳама ба назди Мо бозмегарданд!
21|94|Ҳар кас, ки коре шоиста кунад ва имон оварда бошад, кушиши ӯро ношукрӣ нест ва Мо
амалҳояшонро менависем.
21|95|Ва деҳаеро, ки ба ҳалокат расонидаем, муҳол аст, ки бозгаште дошта бошанд.
21|96|То он гоҳ, ки Яъҷуҷу Маъҷуҷ кушода шаванд ва онон аз баландиҳо ба шитоб фароянд.
21|97|Ва он ваъдаи ростин наздик гардад ва чашмони кофирон ҳамчунон хира монад: «Вой бар
мо, мо аз ин ҳол ғофил будем. Балки ситамкор будем!»
21|98|Шумо ва он чизҳое, ки ғайри Оллоҳ мепарастидед, ҳезумҳои дӯзах ҳастед. Шумо ба дӯзах
хоҳед рафт!
21|99|Агар инҳо худоён мебуданд, ба ҷаҳаннам намерафтанд ва ҳол он ки ҳама дар ҷаҳаннам
ҷовидонанд.
21|100|Онон дар ҷаҳаннам фарёд мекашанд ва дар он ҷо ҳеҷ намешунаванд.
21|101|Касоне, ки пеш аз ин муқаррар кардаем, ки ба онҳо некӯӣ кунем, аз дӯзах барканоранд.
21|102|Инҳо садои дӯзахро намешунаванд ва дар биҳишт, ки ҳар чӣ хоҳанд, муҳайёст,
ҷовидонаанд.
21|103|Он ваҳшати бузург ғамгинашон накунад ва фариштагон ба дидорашон оянд, ки ин ҳамон
рӯзест, ки ба шумо ваъда дода буданд.
21|104|Рӯзе, ки осмонро чун туморе навишта дар ҳам печонем. Ва чунон ки нахустин бор
биёфаридем, офариниш аз сар гирем. Ин ваъдаест, ки бароварданаш бар ӯхдаи Мост ва Мо чунон
хоҳем кард.
21|105|Ва Мо дар Забур, пас аз Таврот, навиштаем, ки ин заминро бандагони солеҳи Ман ба мерос
хоҳанд бурд.
21|106|Ва дар ин китоб таблиғест барои мардуми худопараст!
21|107|Ва фиристодем туро фақат барои он, ки мехостем ба мардуми ҷаҳон раҳмате ато кунем.
21|108|Бигӯ: «Ба ман ваҳй шуда, ки Худой шумо Худоест якто, оё ба Ӯ гардан мениҳед?»
21|109|Пас агар рӯйгардон шуданд, бигӯ: «Шуморо хабар додам, то ҳама дар огоҳӣ яксон бошед.
Ва ман намедонам, он чӣ шуморо ваъда кардаанд, наздик аст ё дур.
21|110|Ӯст, ки медонад ҳар суханеро, ки ба овози баланд гӯед ё дар дил пинҳон доред.
21|111|Ва намедонам шояд ин (дер кардани азоб) озмоише барои шумо ва баҳрамандӣ то ба
ҳангоми марг бошад».
21|112|Гуфт: «Эй Парвардигори ман, ба ҳақ довари кун. Ва Парвардигори мо бахшоянда аст ва бо
вуҷуди он чӣ мегӯед, ҳама аз Ӯ ёрӣ меҷӯянд».