Quran translations in many languages

Quran in Tajik

Al-Infitâr

82|1|Он гоҳ, ки осмон бишикофад
82|2|ва он гоҳ ки ситоратон пароканда шаванд
82|3|ва он гоҳ, ки дарёҳо ба ҳам бипайванданд
82|4|ва он гоҳ, ки қабрҳо зеру забар (шикофта) гардаид,
82|5|ҳар кас медонад, чӣ чиз пешопеш фиристода ва чӣ чиз бар ҷой гузоштааст.
82|6|Эй одамӣ, чӣ чиз туро ба Парвардигори каримат мағрур кардааст? (фирефтааст).
82|7|Он кӣ туро биёфарид, ва аъзоят дуруст кард ва туро мӯътадил қомат кард.
82|8|Ва ба ҳар сурате, ки хост, аъзои туро ба ҳам андохт (таркиб дод).
82|9|Не, не шумо рӯзи ҷазоро дурӯғ меҳисобед.
82|10|Ҳол он ки бар шумо муҳофизоне (фариштагоне) вобаста шудаанд:
82|11|котибоне бузургвор
82|12|медонанд, ки шумо чӣ мекунед.
82|13|Албатта некӯкорон дар неъматанд
82|14|ва гуноҳкорон дар ҷаҳаннам!
82|15|Дар рӯзи шумор (қиёмат) ба ҷаҳаннам дароянд
82|16|ва аз он ғоиб нашаванд
82|17|Ту чӣ донӣ, ки рӯзи шумор чист?
82|18|Боз ҳам ту чӣ донӣ, ки рӯзи шумор чист?
82|19|Рӯзест, ки касе барои каси дигар ҳеҷ коре натаванад кард ва дар он рӯз фармон фармони
Худо бошад.