Quran translations in many languages

Quran in Tamil

Al-Qalam

அனைத்துப்புகழும்,அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும் (நாயனான) அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும்.

[68:1]

நூன்எழுதுகோல் மீதும் இன்னும் (அதன் மூலம்) அவர்கள் எழுதுவதின் மீதும் சத்தியமாக!

[68:2]

உம்முடைய இறைவன் அருட்கொடையால்நீர் பைத்தியக்காரர் அல்லர்.

[68:3]

இன்னும்உமக்குக் குறைவே இல்லாத நற்கூலி நிச்சயமாக இருக்கிறது.

[68:4]

மேலும், (நபியே) நிச்சயமாக நீர் மிக உயர்ந்த மகத்தான நற்குணம் உடையவராக இருக்கின்றீர்.

[68:5]

எனவேவெகு சீக்கிரத்தில் நீரும் பார்ப்பீர்அவர்களும் பார்ப்பார்கள்.

[68:6]

உங்களில் எவர் (பைத்தியமென்னும் நோயால்) சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டவர் என்பதை.

[68:7]

உம்முடைய இறைவன் அவனுடைய வழியைவிட்டுத் தவறியவர்கள் யார் என்பதை நிச்சயமாக நன்கறிவான்; (அது போன்றே) நேர்வழிபெற்றோரையும் அவன் நன்கறிவான்.

[68:8]

எனவே, (சன்மார்க்கத்தைப்) பொய்ப்பிப்பவர்களுக்கு நீர் வழிபடாதீர்.

[68:9]

(சன்மார்க்க போதனையை) நீர் தளர்த்தினால்தாங்களும் தளர்ந்து போகலாம் என்று அவர்கள் விரும்புகின்றனர்.

[68:10]

அன்றியும்இழிவானவனான அதிகம் சத்தியம் செய்யும் ஒவ்வொருவனுக்கும் நீர் வழிபடாதீர்;

[68:11]

(அத்தகையவன்) குறைகூறித்திரிபவன்கோள் சொல்லிக் கொண்டு நடப்பவன்.

[68:12]

(எப்பொழுதும்) நன்மையானவற்றைத் தடுத்துக் கொண்டிருப்பவன்வரம்பு மீறிய பெரும் பாவி.

[68:13]

கடின சித்தமுடையவன்அப்பால் இழி பிறப்புமுடையவன்.

[68:14]

பெரும் செல்வமும், (பல) ஆண் மக்களும் உள்ளவனாக அவனிருப்பதால்

[68:15]

நம் வசனங்கள் அவனிடம் ஓதப்பட்டால், “இவை முன்னோர்களின் கட்டுக்கதைகள்” என்று அவன்கூறுகின்றான்.

[68:16]

விரைவிலேயே அவனுடைய மூக்கின் மீது அடையாளமிடுவோம்.

[68:17]

நிச்சயமாக நாம் தோட்டமுடையவர்களைச் சோதித்தது போலவேநாம் அவர்களைச் சோதித்தோம். அ(த் தோட்;டத்திற்குடைய)வர்கள் அதிலுள்ள கனிகளை அதிகாலையில் சென்று பறித்து விடுவோமென்று சத்தியம் செய்தார்கள்.

[68:18]

அல்லாஹ் நாடினால் என்று அவர்கள் கூறவில்லை,

[68:19]

எனவேஅவர்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது உம் இறைவனிடமிருந்து சுற்றக் கூடிய (நெருப்பின் ஆபத்)து சுற்றி(த் தோட்டத்தை) அழித்து விட்டது.

[68:20]

(நெருப்புக் கரித்து விட்ட படியால் அத்தோட்டம்) காலையில் கருத்த சாம்பலைப் போல் ஆயிருந்தது.

[68:21]

(இது அறியாது) காலையில் எழுந்த அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அழைத்தனர்.

[68:22]

நீங்கள் (விளைந்த) கனிகளைக் கொய்பவர்களாக இருந்தால் உங்கள் தோட்டத்திற்கு அதிகாலையில் செல்லுங்கள் (என்று கூறிக் கொண்டனர்).

[68:23]

எனவே அவர்கள் (பிறர் அறியாது) மெதுவாகப் பேசிக் கொண்டு சென்றனர்,

[68:24]

எந்த ஏழை எளியவரும் இன்று உங்களிடம் அ(த் தோட்டத்)தில் நிச்சயமாக பிரவேசிக்கக் கூடாது (என்று).

[68:25]

உறுதியுடன் சக்தியுடையவர்களாக காலையில் சென்றனர்.

[68:26]

ஆனால்அவர்கள் அதை (தோட்டத்தை அழிந்து போன நிலையில்) கண்ட போது: “நிச்சயமாக நாம் வழி தவறி (வேறு தோட்டத்திற்கு) வந்து விட்டோம்” என்று கூறினார்கள்.

[68:27]

(பின்னர் கவனித்துப் பார்த்துவிட்டு) “இல்லை!(ஏழை எளியோர்க்கு எதுவும் கிடைக்காமற் செய்து) நாம் தாம் பாக்கியம் இழந்தவர்களாக ஆகிவிட்டோம்” (என்றும் கூறிக்கொண்டனர்.)

[68:28]

அவர்களில் நடுநிலையுள்ள ஒருவர் “நீங்கள் தஸ்பீஹு செய்திருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு கூறவில்லையா?” என்று கூறினார்.

[68:29]

எங்கள் இறைவன் தூயவன்நாம் தாம் நிச்சமயாக அநியாயம் செய்தவர்கள் ஆகிவிட்டோம் என்றும் கூறினர்.

[68:30]

பின்னர்அவர்களில் சிலர் சிலரை நிந்தித்தவர்களாக முன்னோகினர்.

[68:31]

அவர்கள் கூறினார்கள்: “எங்களுக்குண்டான கேடே! நிச்சயமாக நாம் வரம்பு மீறியவர்களாக இருந்தோம்.

[68:32]

எங்களுடைய இறைவன் இதைவிட மேலானதை எங்களுக்கு மாற்றித் தரக்கூடும்நாங்கள் (தவ்பா செய்து) நிச்சயமாக எங்களுடைய இறைவன் மீதே ஆதரவு வைக்கிறோம் (எனக் கூறினர்).

[68:33]

இவ்வாறுதான் (இவ்வுலக) வேதனை வருகிறதுஅவர்கள் அறிந்து கொள்வார்களானால் மறுமையின் வேதனை (இதைவிட) மிகவும் பெரிது (என உணர்ந்து சன்மார்க்கத்தின் பால் திரும்புவார்கள்).

[68:34]

நிச்சயமாகபயபக்தியுடையோருக்குஅவர்களுடைய இறைவனிடத்தில் (பாக்கியமுடைய) சுவனச் சோலைகள் உண்டு.

[68:35]

நாம் முஸ்லிம்களை, (பாவம் செய்யும்) குற்றவாளிகளைப் போல் ஆக்குவோமா?

[68:36]

(சத்தியத்தை நிராகரிப்போரே! உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது? (இரு சாராரும் சமமென) எவ்வாறு நீங்கள் தீர்ப்புச் செய்கிறீர்கள்?

[68:37]

அல்லது உங்களிடம் ஏதாவது வேத(ஆதார)ம் இருக்கின்றதாஅதில் நீங்கள் படித்திருக்கின்றீர்களா?

[68:38]

நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுக்காகத் தெரிந்தெடுத்துக் கொள்வதுவே (சரி) என்று அதில் இருக்கின்றதா,

[68:39]

அல்லதுநீங்கள் தீர்ப்புச் செய்து கொள்வதெல்லாம் கியாம நாள் வரை உங்களுக்கு நிச்சயமாகக் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்று நம் உறுதி பிரமாணங்கள் உங்களிடம் இருக்கின்றனவா?

[68:40]

(அவ்வாறெனில்) அவர்களில் எவர் அதற்குப் பொறுப்பேற்பவர் என்பதை (நபியே!) நீர் அவர்களிடம் கேட்பீராக.

[68:41]

அல்லது (பொறுப்பேற்க) அவர்களுக்கு இணை வைக்கும் கூட்டாளிகள் தாம் இருக்கின்றார்களாஅவ்வாறாயின்அவர்கள் உண்மையாளர்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய கூட்டாளிகளைக் கொண்டு வரட்டும்.

[68:42]

கெண்டைக் காலை விட்டு (திரை) அகற்றப்படும் நாளில் ஸுஜூது செய்யுமாறு (மக்கள்) அழைக்கப்படும் நாளில், (இவ்வுலகில் மாறு செய்த) அவர்கள் அதற்கும் இயலாதிருப்பார்கள்.

[68:43]

அவர்களுடைய பார்வைகள் கீழ் நோக்கியவையாக இருக்கும்நிலையில் இழிவு அவர்களை மூடிக் கொள்ளும்அவர்களோ (உலகில்) திடமாக இருந்த போதுஸுஜூது செய்யுமாறு அழைக்கப்பட்டுக்கொண்டுதானிருந்தனர். (ஆனால் அப்போது அலட்சியமாக இருந்தனர்.)

[68:44]

எனவேஎன்னையும்இந்தச் செய்தியைப் பொய்யாக்குவோரையும் விட்டு விடுவீராக! அவர்களே அறியாத விதத்தில் படிப்படியாகப் பிடிப்போம்.

[68:45]

அன்றியும்நான் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுப்பேன்நிச்சயமாக என் திட்டமே உறுதியானது.

[68:46]

நீர் அவர்களிடம் ஏதாவது கூலிகேட்டுஅதனால் அவர்களுக்கு கடன் சுமை ஏற்பட்டு விட்டதா?

[68:47]

அல்லது மறைவான விஷயங்கள் (எழுதப்படும் ஏடு) அவர்களிடம் இருந்து (அதில்) அவர்கள் எழுதுகின்றார்களா?

[68:48]

ஆகவேஉம்முடைய இறைவனின் கட்டளைக்காக (நபியே!) நீர் பொறுத்திருப்பீராகமீனுடையவரைப் போன்று (அவசரப்பட்டவர்) ஆகிவிடவேண்டாம்அவர் துன்பம் நிறைந்தவராகத் (தன் இறைவனை)அழைத்தபோது:

[68:49]

அவருடைய இறைவனிடமிருந்து அருள் கொடை அவரை அடையாதிருந்தால்அவர் பழிக்கப்பட்டவராக வெட்டவெளியில்எறியப்பட்டிருப்பார்.

[68:50]

ஆனால்அவருடைய இறைவன்அவரைத்தேர்ந்தெடுத்துஅவரை ஸாலிஹானவர்களில் – நல்லவர்களில் நின்றும் ஆக்கினான்.

[68:51]

மேலும்எவர்கள் நிராகரிக்கின்றார்களோ அவர்கள் நல்லுபதேசத்தை (குர்ஆனை) கேட்கும் போதுதங்களுடைய பார்வைகளால் உம்மை வீழ்த்திட நெருங்குகிறார்கள்; “நிச்சயமாக அவர்பைத்தியக்காரர்” என்றும் கூறுகின்றனர்.

[68:52]

ஆனால் அது (குர்ஆன்) அகிலத்தார் அனைவருக்குமே நல்லுபதேசயேன்றி வேறில்லை.