Quran translations in many languages

Quran in Tamil

Al-Waqiʽah

அனைத்துப்புகழும்,அகிலங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்து வளர்த்துப் பரிபக்குவப்படுத்தும் (நாயனான) அல்லாஹ்வுக்கே ஆகும்.

[56:1]

மாபெரும் நிகழ்ச்சி(யான இறுதிநாள்) ஏற்பட்டால்

[56:2]

அந்நிகழ்ச்சியைப் பொய்யாக்குவது எதுவுமில்லை.

[56:3]

அது (தீயோரைத்) தாழ்த்தி விடும், (நல்லோரை) உயர்த்தி விடும்.

[56:4]

பூமி நடுக்கத்தால் நடுக்கமடையச் செய்யும் போது.

[56:5]

இன்னும் மலைகள் தூள் தூளாக ஆக்கப்படும் போது,

[56:6]

பின்னர்அது பரப்பப்பட்ட புழுதி ஆகிவிடும்.

[56:7]

(அப்போது) நீங்களும் மூன்று பிரிவினர்களாகி விடுவீர்கள்.

[56:8]

(முதலாமவர்) வலது பாரிசத்திலுள்ளோர் – வலது பாரிசத்துக்காரர் யார்? (என்பதை அறிவீர்களா?)

[56:9]

(இரண்டாமவர்) இடது பாரிசத்திலுள்ளோர் – இடது பாரிசத்திலுள்ளோர் யார்? (என அறிவீர்களா?)

[56:10]

(மூன்றாமவர் நம்பிக்கையில்) முந்தியவர்கள் (மறுமையிலும்) முந்தியவர்களே யாவார்கள்.

[56:11]

இவர்கள் (இறைவனுக்கு)அண்மையிலாக்கப்பட்டவர்கள்.

[56:12]

இவர்கள் பாக்கியங்களுள்ள (சுவனச்) சோலைகளில் இருப்பர்.

[56:13]

முதலாமவரில் ஒரு பெருங் கூட்டத்தினரும்,

[56:14]

பின்னவர்களில்ஒரு சொற்பத்தொகையினரும் –

[56:15]

(பொன்னிழைகளால்) ஆக்கப் பெற்ற கட்டில்களின் மீது –

[56:16]

ஒருவரையொருவர் முன்னோக்கியவாகளாகஅவற்றின் மீது சாய்ந்திருப்பார்கள்.

[56:17]

நிலையான இளமையுடைய இளைஞர்கள்(இவர்கள் பணிக்காகச்) சுற்றிக் கொண்டே இருப்பார்கள்.

[56:18]

தெளிந்த பானங்களால் நிறம்பியகிண்ணங்களையும்கெண்டிகளையும்குவளைகளையும் கொண்டு (அவர்களிடம் சுற்றிவருவார்கள்).

[56:19]

(அப்பானங்களைப் பருகும்) அவர்கள் அவற்றினால் தலை நோய்க்காளாக மாட்டார்கள்மதிமயங்கவுமாட்டார்கள்.

[56:20]

இன்னும் அவர்கள் தெரிந்தெடுக்கும் கனி வகைகளையும் –

[56:21]

விரும்பும் பட்சிகளின் மாமிசத்தையும் (கொண்டு அவ்விளைஞர்கள் வருவார்கள்).

[56:22]

(அங்கு இவர்களுக்கு) ஹூருல் ஈன் (என்னும் நெடிய கண்களுடைய) கன்னியர் இருப்பர்.

[56:23]

மறைக்கப்பட்ட முத்துக்களைப் போல் அவர்கள் (இருப்பார்கள்).

[56:24]

(இவையாவும்) சுவர்க்க வாசிகள் (இம்மையில் செய்து கொண்டிருந்த) செயல்களுக்கு கூலியாகும்.

[56:25]

அங்கு இவர்கள் வீணானதையும்பாவமுண்டாக்குவதையும் (கொண்ட பேச்சுகளைச்) செவியுற மாட்டார்கள்.

[56:26]

ஸலாம்ஸலாம்‘ என்னும் சொல்லையே (செவியுறுவார்கள்).

[56:27]

இன்னும் வலப்புறத்தார்கள் – வலப்புறத்தார்கள் யார்? (என்பதை அறிவீர்களா?)

[56:28]

(அவர்கள்) முள்ளில்லாத இலந்தை மரத்தின் கீழும்:

[56:29]

(நுனி முதல் அடிவரை) குலை குலையாகப் பழங்களுடை வாழை மரத்தின் கீழும்:

[56:30]

இன்னும்நீண்ட நிழலிலும்,

[56:31]

(சதா) ஒலித்தோடிக் கொண்டிருக்கும் நீரின் அருகிலும்,

[56:32]

ஏராளமான கனிவகைகளின் மத்தியிலும் –

[56:33]

அவை அற்றுப் போகாதவை, (உண்ணத்)தடுக்கப்படாதவை –

[56:34]

மேலும்உன்னதமான விரிப்புகளில் (அமர்ந்திருப்பர்).

[56:35]

நிச்சயமாக (ஹூருல் ஈன் என்னும் பெண்களைப்) புதிய படைப்பாகநாம் உண்டாக்கி,

[56:36]

அப்பெண்களைக் கன்னிகளாகவும்,

[56:37]

(தம் துணைவர் மீது) பாசமுடையோராகவும்சம வயதினராகவும்,

[56:38]

வலப்புறத்தோருக்காக (ஆக்கி வைத்துள்ளோம்).

[56:39]

முன்னுள்ளோரில் ஒரு கூட்டமும்,

[56:40]

பின்னுள்ளோரில் ஒரு கூட்டமும்(வலப்புறத்தோராக இருப்பார்கள்).

[56:41]

இடது பாரிசத்திலுள்ளவர்களோ இடது பாரிசத்திலுள்ளவர்கள் யார்? (என்று அறிவீர்களா?)

[56:42]

(அவர்கள்) கொடிய அனல் காற்றிலும்கொதிக்கும் நீரிலும் –

[56:43]

அடர்ந்து இருண்ட புகையின் நிழலிலும் இருப்பார்கள்.

[56:44]

(அங்கு) குளிர்ச்சியுமில்லைநலமுமில்லை.

[56:45]

நிச்சயமாக அவர்கள் இதற்கு முன்னர் (உலகத்தில்) சுகபோகிகளாக இருந்தனர்.

[56:46]

ஆனால்அவர்கள் பெரும் பாவத்தின் மீது நிலைத்தும் இருந்தனர்.

[56:47]

மேலும்அவர்கள், “நாம் மரித்து மண்ணாகவும்எலும்புகளாகவும் ஆகி விட்டாலும்நாம் மீண்டும் நிச்சயமாக எழுப்பப்படுவோமா?” என்று கேட்டுக் கொண்டு இருந்தனர்.

[56:48]

அல்லதுமுன்னோர்களான நம் தந்தையருமா? (எழுப்பப்படுவர்என்றும் கூறினர்.)

[56:49]

(நபியே!) நீர் கூறும்: “(நிச்சயமாக உங்களில்) முன்னோர்களும்பின்னோர்களும்.

[56:50]

குறிப்பிட்ட நாளின் ஒரு நேரத்தில் (நீங்கள் யாவரும்) ஒன்று கூட்டப்படுவீர்கள்.

[56:51]

அதற்குப் பின்னர்: பொய்யர்களாகிய வழி கேடர்களே! நிச்சயமாக நீங்கள்,

[56:52]

ஜக்கூம் (என்னும் கள்ளி) மரத்திலிருந்தே நீங்கள் புசிப்பவர்கள்.

[56:53]

ஆகவே, “அதைக் கொண்டே வயிறுகளை நிரப்புவீர்கள்.

[56:54]

அப்புறம் அதன்மேல் கொதிக்கும் நீரையே குடிப்பீர்கள்.

[56:55]

பின்னும் ஹீம் – தாகமுள்ள ஒட்டகை குடிப்பதைப் போல் குடிப்பீர்கள்.

[56:56]

இதுதான் நியாயத் தீர்ப்பு நாளில் அவர்களுக்கு விருந்தாகும்.

[56:57]

நாமே உங்களைப் படைத்தோம். எனவே, (நாம் கூறுவதை) நீங்கள் உண்மையென்று நம்ப வேண்டாமா?

[56:58]

(கர்ப்பப் பையில்) நீங்கள் செலுத்தும் இந்திரியத்தைக் கவனித்தீர்களா?

[56:59]

அதை நீங்கள் படைக்கிறீர்களாஅல்லது நாம் படைக்கின்றோமா?

[56:60]

உங்களுக்கிடையில் மரணத்தையும் நாமே ஏற்படுத்தியுள்ளோம்எனவே நம்மை எவரும் மிகைக்க முடியாது.

[56:61]

(அன்றியும் உங்களைப் போக்கி விட்டு) உங்கள் போன்றோரை பதிலாகக் கொண்டு வந்து நீங்கள் அறியாத உருவத்தில் உங்களை உண்டாக்கவும் (நாம் இயலாதவர்கள் அல்ல).

[56:62]

முதல் முறையாக (நாம் உங்களைப்) படைத்தது பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் அறிவீர்கள் – எனவே (அதிலிருந்து நினைவு கூர்ந்து) நீங்கள் உணர்வு பெற வேண்டாமா?

[56:63]

(இப்பூமியில்) விதைப்பதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா?

[56:64]

அதனை நீங்கள் முளைக்கச் செய்கின்றீர்களாஅல்லது நாம் முளைக்கச் செய்கின்றோமா?

[56:65]

நாம் நாடினால் திட்டமாக அதனைக் கூளமாய் ஆக்கிவிடுவோம் – அப்பால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டு இருப்பீர்கள்.

[56:66]

நிச்சயமாக நாம் கடன் பட்டவர்களாகி விட்டோம்.

[56:67]

மேலும், (பயிர்களிலிருந்து எதுவும் பெற முடியாதவர்களாகத்) தடுக்கப்பட்டு விட்டோம்” (என்றும் கூறிக் கொண்டிருப்பீர்கள்).

[56:68]

அன்றியும்நீங்கள் குடிக்கும் நீரைக் கவனித்தீர்களா?

[56:69]

மேகத்திலிருந்து அதை நீங்கள் இறக்கினீர்களாஅல்லது நாம் இறக்குகிறோமா?

[56:70]

நாம் நாடினால்அதைக் கைப்புள்ள தாக்கியிருப்போம்; (இவற்றுக்கெல்லாம்) நீங்கள் நன்றி செலுத்த வேண்டாமா?

[56:71]

நீங்கள் மூட்டும் நெருப்பை கவனித்தீர்களா?

[56:72]

அதன் மரத்தை நீங்கள் உண்டாக்கினீர்களாஅல்லது நாம் உண்டு பண்ணுகிறோமா?

[56:73]

நாம் அதனை நினைவூட்டுவதாகவும்பயணிகளுக்கு பயனளிக்கப்பதற்காகவும் உண்டாக்கினோம்.

[56:74]

ஆகவேமகத்தான உம்முடைய ரப்பின் திருநாமத்தைக் கொண்டு தஸ்பீஹு செய்வீராக.

[56:75]

நட்சத்திர மண்டலங்களின் மீது நான் சத்தியம் செய்கிறேன்.

[56:76]

நீங்கள் அறீவீர்களாயின் நிச்சயமாக இது மகத்தான் பிரமாணமாகும்.

[56:77]

நீச்சயமாகஇது மிகவும் கண்ணியமும் சங்கையும் மிக்க குர்ஆன் ஆகும்.

[56:78]

பாதுகாக்கப்பட்ட ஏட்டில் இருக்கிறது.

[56:79]

தூய்மையானவர்களைத் தவிர (வேறெவரும்) இதனைத் தொட மாட்டார்கள்.

[56:80]

அகிலத்தாரின் இறைவனால் இதுஇறக்கியருளப்பட்டது.

[56:81]

அவ்வாறிருந்தும், (குர்ஆனின் மகத்தான) இச்செய்தி பற்றி நீங்கள் அலட்சியமாக இருக்கிறீர்களா?

[56:82]

நீங்கள் பொய்ப்பிப்பதை (இறைவன் தந்த) உங்கள் பாக்கியங்களுக்கு (நன்றியாக) ஆக்குகின்றீர்களா?

[56:83]

மரணத் தறுவாயில் ஒருவனின் (உயிர்) தொண்டைக் குழியை அடையும் போது –

[56:84]

அந்நேரம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.

[56:85]

ஆயினும்நாமோ அவனுக்கு உங்களை விட சமீபமாக இருக்கிறோம். எனினும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்களில்லை.

[56:86]

எனவே, (மறுமையில் உங்கள் செயல்களுக்கு) கூலி கொடுக்கப்பட மாட்டீர்கள் என்று இருந்தால் –

[56:87]

நீங்கள் உண்மையாளராக இருப்பின், (அவ்வுயிரை) மீளவைத்திருக்கலாமே!

[56:88]

(இறந்தவர் இறைவனுக்கு) நெருக்கமானவர்களில் நின்றும் இருப்பாராயின்.

[56:89]

அவருக்குச் சுகமும்நல்லுணவும் இன்னும் பாக்கியமுள்ள சுவர்க்கமும் உண்டு.

[56:90]

அன்றியும்அவர் வலப்புறத்துத் தோழராக இருந்தால்,

[56:91]

வலப்புறத்தோரே! உங்களுக்கு ஸலாம்” உண்டாவதாக” (என்று கூறப்படும்).

[56:92]

ஆனால் அவன் வழிகெட்டுப் பொய்யாக்குவோரில் (ஒருவனாக) இருந்தால்

[56:93]

கொதிக்கும் நீரேஅவனுக்கு விருந்தாகும்.

[56:94]

நரக நெருப்பில் தள்ளப்படுவது (விருந்தாகும்).

[56:95]

நிச்சயமாக இதுதான் உறுதியான உண்மையாகும்.

[56:96]

எனவே (நபியே!) மகத்தான உம்முடைய இறைவனின் திருநாமத்தைக் கொண்டு தஸ்பீஹு செய்வீராக.