Quran translations in many languages

Quran in Thai

ʽAbasa

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[80:1]

เขา (มุฮัมมัด) ทำหน้าบึ้ง และผินหน้าไปทางอื่น

 

[80:2]

เพราะชายตาบอดมาหาเขา

 

[80:3]

และอะไรเล่าที่จะให้เจ้ารู้ หวังว่าเขาจะมาเพื่อซักฟอกจิตใจก็ได้

 

[80:4]

หรือเพื่อรับคำตักเตือน เพื่อที่คำตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขา

 

[80:5]

ส่วนผู้ที่พอเพียงแล้ว

 

[80:6]

เจ้ากลับต้อนรับขับสู้

 

[80:7]

และไม่ใช่หน้าที่ของเจ้า การที่เขาไม่ซักฟอก

 

[80:8]

และส่วนผู้ที่มาหาเจ้าด้วยความพยายาม

 

[80:9]

และเขามีความกลัวเกรง

 

[80:10]

เจ้ากลับเมินเฉย

 

[80:11]

มิใช่เช่นนั้น แท้จริงมันเป็นข้อเตือนใจ

 

[80:12]

ดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้รำลึกถึงข้อเตือนใจนั้น

 

[80:13]

ซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์อันทรงเกียรติ

 

[80:14]

ที่ได้รับการเทิดทูน ได้รับความบริสุทธิ์

 

[80:15]

ด้วยมือของมลาอิกะฮ์

 

[80:16]

ผู้ทรงเกียรติ ทรงคุณธรรม

 

[80:17]

มนุษย์นั้นถูกสังหารเสียก็ดี เขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร

 

[80:18]

จากสิ่งใดเล่าพระองค์ทรงบังเกิดเขามา ?

 

[80:19]

จากเชื้ออสุจิหยดหนึ่งพระองค์ทรงบังเกิดเขา แล้วก็กำหนดสภาวะแก่เขา

 

[80:20]

แล้วพระองค์ก็ทรงแผ้วทางให้สะดวกแก่เขา

 

[80:21]

ต่อมาพระองค์ให้เขาตายไป แล้วให้เขาลงหลุม

 

[80:22]

ครั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์ ก็ทรงให้เขาฟื้นคืนชีพ

 

[80:23]

มิใช่เช่นนั้น เขามิได้ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้เขา

 

[80:24]

มนุษย์จงพิจารณาดูอาหารของเขาซิ

 

[80:25]

เราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไร

 

[80:26]

แล้วเราได้แยกแผ่นดินออกไป

 

[80:27]

และเราได้ให้เมล็ดพืชงอกเงยขึ้นจากในแผ่นดิน

 

[80:28]

และองุ่นและพืชผัก

 

[80:29]

และมะกอกและอินทผลัม

 

[80:30]

และเรือกสวนที่หนาทึบ

 

[80:31]

และผลไม้และทุ่งหญ้า

 

[80:32]

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้าและสัตว์เลี้ยงของพวกเจ้า

 

[80:33]

ครั้นเมื่อเสียงกัมปนาทมาถึง

 

[80:34]

วันที่ผู้คนจะหนีจากพี่น้องของเขา

 

[80:35]

และจากแม่ของเขา และพ่อของเขา

 

[80:36]

และจากภริยาของเขา และลูก ๆ ของเขา

 

[80:37]

สำหรับแต่ละคนในหมู่พวกเขาในวันนั้น มีภาระพอตัวเขาอยู่แล้ว

 

[80:38]

หลายใบหน้าในวันนั้นแจ่มใส

 

[80:39]

หัวเราะดีใจร่าเริง

 

[80:40]

และหลายใบหน้าในวันนั้นมีฝุ่นจับ

 

[80:41]

ความหม่นหมองจะปกคลุมบนใบหน้านั้น

 

[80:42]

ชนเหล่านั้นคือพวกปฏิเสธศรัทธาพวกประพฤติชั่ว