Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-ʽAdiyât

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[100:1]

ขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบฮัก ๆ

 

[100:2]

แล้วด้วยม้าที่กลีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟ

 

[100:3]

แล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้า

 

[100:4]

แล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้น

 

[100:5]

แล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น

 

[100:6]

แท้จริงมนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขา

 

[100:7]

และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอน

 

[100:8]

และแท้จริงเขามีความหวงแหน เพราะรักในทรัพย์สมบัติ

 

[100:9]

เขาไม่รู้ดอกหรือว่า เมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมา

 

[100:10]

และสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก

 

[100:11]

แท้จริงพระเจ้าของพวกเขาในวันนั้น ทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน