Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Burûj

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[85:1]

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่เกลื่อนกลาดด้วยดวงดาว

 

[85:2]

และด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้

 

[85:3]

และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน

 

[85:4]

บรรดาเจ้าของหลุมพรางถูกสาปแช่ง

 

[85:5]

ไฟที่เต็มไปด้วยเชื้อเพลิง

 

[85:6]

ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ตรงหน้าไฟ

 

[85:7]

และพวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อสิ่งที่บรรดาลูกน้องกระทำกับบรรดาผู้ศรัทธา

 

[85:8]

และพวกเขามิได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่อัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ

 

[85:9]

ผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นของพระองค์ และอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่งอย่าง

 

[85:10]

แท้จริงพวกที่ประหัตประหารบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง แล้วพวกเขามิได้สำนึกผิดกลับตัวนั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งนรกญะฮันนัม และพวกเขาจะได้รับการลงโทษแห่งการเผาไหม้

 

[85:11]

แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลาย ณ เบื้องล่างของมันมีลำน้ำหลายสายไหลผ่าน นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง

 

[85:12]

แท้จริงการลงโทษอย่างรุนแรงแห่งพระเจ้านั้นแข็งกร้าวยิ่งนัก

 

[85:13]

แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงให้บังเกิดครั้งแรก และทรงให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นอีก

 

[85:14]

และพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักใคร่ปรานี

 

[85:15]

เจ้าของบัลลังก์อันรุ่งโรจน์

 

[85:16]

ผู้ทรงกระทำอย่างเด็ดขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์

 

[85:17]

ได้มีเรื่องราวของไพร่พลมายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ ?

 

[85:18]

ของฟิรเอาน์และซะมูด

 

[85:19]

ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อ (ความจริง)

 

[85:20]

และอัลลอฮ์ทรงห้อมล้อมพวกเขาทุกด้าน

 

[85:21]

มิใช่เช่นนั้นดอก ที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือคือกุรอานอันรุ่งโรจน์

 

[85:22]

อยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้