Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Ghâshiyah

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[88:1]

ข่าวคราวของการครอบงำ (แห่งความรุนแรง) ได้มายังเจ้าแล้วมิใช่หรือ ?

 

[88:2]

ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่ต่ำต้อย

 

[88:3]

ใบหน้าที่ทำงานหนัก ระกำใจ

 

[88:4]

เข้าไปเผาไหม้ในไฟอันร้อนแรง

 

[88:5]

จะถูกให้ดื่มจากน้ำพุที่ร้อนจัด

 

[88:6]

ไม่มีอาหารอื่นนอกจากต้นหนามแห้ง

 

[88:7]

มันจะไม่ทำให้อ้วน และไม่ทำให้หายหิว

 

[88:8]

ในวันนั้นมีหลายใบหน้าที่เบิกบาน

 

[88:9]

พึงพอใจเพราะการกระทำของพวกเขา

 

[88:10]

อยู่ในสวนสวรรค์อันสูงตระหง่าน

 

[88:11]

จะไม่ได้ยินเรื่องไร้สาระในนั้น

 

[88:12]

ในนั้นมีตาน้ำไหลริน

 

[88:13]

ในนั้นมีเตียงที่ถูกยกไว้สูงเด่น

 

[88:14]

และมีแก้วน้ำถูกวางไว้

 

[88:15]

และมีหมอนอิงถูกเรียงไว้เป็นแถว

 

[88:16]

และมีพรมอย่างดีเลิศถูกปูไว้

 

[88:17]

พวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่า มันถูกบังเกิดมาอย่างไร ?

 

[88:18]

และยังท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไร ?

 

[88:19]

และยังภูเขาบ้างหรือว่า มันถูกปักตั้งไว้อย่างไร ?

 

[88:20]

และยังแผ่นดินบ้างหรือว่ามันถูกแผ่ลาดไว้อย่างไร ?

 

[88:21]

ดังนั้นจงตักเตือนเถิด เพราะแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น

 

[88:22]

เจ้ามิใช่ผู้มีอำนาจเหนือพวกเขา

 

[88:23]

นอกจากผู้ที่ผินหลังให้และปฏิเสธศรัทธาเท่านั้น

 

[88:24]

อัลลอฮ์จะทรงลงโทษเขาซึ่งการลงโทษอันมหันต์

 

[88:25]

แท้จริง ยังเราเท่านั้นคือการกลับมาของพวกเขา

 

[88:26]

แล้วก็แท้จริง หน้าที่ของเรานั้นคือ การชำระพวกเขา