Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Hâqqah

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[69:1]

สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน (วันกิยามะฮ์)

 

[69:2]

สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร

 

[69:3]

และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร?

 

[69:4]

พวกซะมูดและพวกอ๊าดได้ปฏิเสธวันกิยามะฮ์

 

[69:5]

พวกซะมูด ถูกทำลายด้วยเสียงกำปนาทที่น่ากลัว

 

[69:6]

ส่วนพวกอ๊าด ถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บ และเสียงดังก้อง

 

[69:7]

พระองค์ทรงให้อภัยนั้นเกิดขึ้นแก่พวกเขา เจ็ดคืนกับแปดวันต่อเนื่องกัน แล้วเจ้าจะเห็นหมู่ชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้นประหนึ่งต้นอินทผลัมที่กลางล้มระเนระนาด

 

[69:8]

แล้วเจ้าเห็นอะไรบ้างหลงเหลือสำหรับพวกเขา

 

[69:9]

ฟิรเอาน์และพวกก่อนหน้าเขา และพวกมุอ์ตะฟิกาต (เมืองของพวกลูฏซึ่งถูกพลิกแผ่นดิน) ได้กระทำความผิด

 

[69:10]

พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อร่อซู้ลแห่งพระเจ้าของพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก

 

[69:11]

เมื่อน้ำท่วมสูงขึ้น แท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของนูห์

 

[69:12]

เพื่อเราจักได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้า และหูที่สำเหนียกจะได้จดจำมันไว้อย่างแม่นยำ

 

[69:13]

ครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสังข์ (เป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันกิยามะฮ์)

 

[69:14]

แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง

 

[69:15]

ในวันนั้นวันกิยามะฮ์ก็จะเกิดขึ้น

 

[69:16]

และชั้นฟ้าก็จะแยกออก แล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น

 

[69:17]

และมะลักก็จะปรากฏอยู่บนเวหาและ (มลาอิกะฮ์) จำนวนแปดท่านจะทูนบังลังก์แห่งพระเจ้าของเจ้าไว้เบื้องบนพวกเขาในวันนั้น

 

[69:18]

วันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่พวกเจ้า

 

[69:19]

ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะกล่าวว่า มาอ่านบันทึกของฉันซิ

 

[69:20]

ความจริงฉันนึกทีเดียวว่า ฉันจะได้พบบัญชีของฉัน

 

[69:21]

แล้วเขาจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญ

 

[69:22]

ในสวนสวรรค์อันสูงส่ง

 

[69:23]

การเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่เอื้อมมือ

 

[69:24]

พวกเจ้าจงกิน จงดื่ม อย่างเกษมสำราญ เพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมา

 

[69:25]

ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขา เขาจะกล่าวว่า ฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่น

 

[69:26]

และไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันจะเป็นเช่นใด

 

[69:27]

โอ้ หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดี

 

[69:28]

ทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันแก่ฉันเลย

 

[69:29]

อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้ว

 

[69:30]

(จะมีคำบัญชาแก่มลาอิกะฮ์ว่า) จงนำเขาไป แล้วจำตรวนเสีย

 

[69:31]

แล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรก

 

[69:32]

แล้วล่ามโซ่เขา ซึ่งความยาวของมันเจ็ดสิบศอก

 

[69:33]

แท้จริง เขามิได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ผู้ยิ่งใหญ่

 

[69:34]

และเขามิได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสน

 

[69:35]

ดังนั้น วันนี้เขาจะไม่มีมิตรสนิท ณ ที่นี้

 

[69:36]

และไม่มีอาหารอย่างใด นอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนรก

 

[69:37]

ไม่มีผู้ใดกินมัน นอกจากบรรดาผู้กระทำความผิด

 

[69:38]

เปล่าเลย ข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็น

 

[69:39]

และสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็น

 

[69:40]

แท้จริงอัลกรุอานนั้นคือคำกล่าวของร่อซู้ลผู้ทรงเกียรติ

 

[69:41]

และมิใช่คำกล่าวของนักกวี ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธา

 

[69:42]

และไม่ใช่คำกล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร่ครวญ

 

[69:43]

เป็นการประทานมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

 

[69:44]

และหากเขา (มุฮัมมัด) เสกสรรกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราแล้ว

 

[69:45]

เราก็จะจับเขาด้วยความมั่นคง

 

[69:46]

แล้วเราก็จะตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขา

 

[69:47]

ดังนั้นจะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได้

 

[69:48]

และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรง

 

[69:49]

และแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า

 

[69:50]

และแท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นการเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

 

[69:51]

และแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือความจริงอันเที่ยงแท้แน่นอน

 

[69:52]

ดังนั้นเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ด้วยพระนามแห่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่