Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Inshiqâq

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[84:1]

เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

 

[84:2]

และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

 

[84:3]

และเมื่อแผ่นดินถูให้แผ่กว้าง

 

[84:4]

และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่า

 

[84:5]

และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

 

[84:6]

โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์

 

[84:7]

ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา

 

[84:8]

เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย

 

[84:9]

และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ

 

[84:10]

และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา

 

[84:11]

แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ

 

[84:12]

และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง

 

[84:13]

แท้จริงเขา (ในโลกดุนยา) เคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา

 

[84:14]

แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมา (หาอัลลอฮ์) อีกเป็นอันขาด

 

[84:15]

พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ

 

[84:16]

ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง

 

[84:17]

และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน

 

[84:18]

และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง

 

[84:19]

แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง

 

[84:20]

มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธา

 

[84:21]

และเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านให้พวกเขาฟัง พวกเขาก็ไม่สุญูด

 

[84:22]

แต่ตรงกันข้ามพวกปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาไม่ยอมศรัทธา

 

[84:23]

และอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปิดปังไว้

 

[84:24]

ดังนั้นเจ้า (มุฮัมมัด) จงแจ้งแก่พวกเขาถึงการลงโทษอันเจ็บปวด

 

[84:25]

นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัล (การตอบแทน) อย่างไม่มีสิ้นสุด