Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Maʽârij

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[70:1]

มีคนหนึ่งได้ขอการลงโทษที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 

[70:2]

สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้ปัดป้องใด ๆ ให้พ้นจาการลงโทษไปได้

 

[70:3]

(การลงโทษนั้น) มาจากอัลลอฮ์ ผู้เป็นเจ้าของแห่งทางขึ้นสู่เบื้องสูง

 

[70:4]

มลาอิกะฮ์และอัรรูหฺ (ญิบรีล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)

 

[70:5]

ดังนั้นเจ้าจงอดทนด้วยความอดทนที่ดีงามเถิด

 

[70:6]

แท้จริงพวกเขา (มุชริกีน) มองเห็นการลงโทษว่าเป็นเรื่องห่างไกล

 

[70:7]

แต่ว่าเราเห็นมัน (การลงโทษ) นั้นเป็นเรื่องใกล้

 

[70:8]

วันที่ท้องฟ้าจะเป็นเช่นทองแดงที่หลอมละลาย

 

[70:9]

และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลิวว่อน

 

[70:10]

และมิตรสหายจะไม่ถามถึงกัน

 

[70:11]

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะประสานสายตาซึ่งกันและกันก็ตาม ผู้ประพฤติชั่วก็ใคร่จะไถ่ตน ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวันนั้นด้วยบุตรหลานของเขา

 

[70:12]

และด้วยภริยาของเขา และด้วยพี่น้องของเขา

 

[70:13]

และด้วยญาติพี่น้องของเขา ซึ่งได้ให้ที่พักอาศัยแก่เขา

 

[70:14]

และด้วยผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวล เพื่อที่จะให้เขารอดพ้นจากการลงโทษ

 

[70:15]

ไม่เลยทีเดียว แท้จริงมันเป็นไฟนรกที่ลุกโซน

 

[70:16]

หนังศีรษะถูกลอก ออก (เพราะความร้อนของไฟนรก)

 

[70:17]

มันจะเรียกผู้ที่ผินหลัง และหันห่างจากความจริง

 

[70:18]

และสะสมทรัพย์สินและปิดบังไว้

 

[70:19]

แท้จริงมนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว

 

[70:20]

เมื่อความทุกข์ยากประสบแก่เขา ก็ตีโพยตีพายกลัดกลุ้ม

 

[70:21]

และเมื่อคุณความดีประสบแก่เขา ก็หวงแหน

 

[70:22]

นอกจากบรรดาผู้กระทำละหมาด

 

[70:23]

บรรดาผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในการทำละหมาดของพวกเขาเป็นประจำ

 

[70:24]

และบรรดาผู้ที่ในทรัพย์สินของพวกเขามีส่วนที่ถูกกำหนดไว้

 

[70:25]

สำหรับผู้ที่เอ่ยขอและผู้ที่ไม่เอ่ยขอ

 

[70:26]

และบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันแห่งการตอบแทน (วันกิยามะฮ์)

 

[70:27]

และบรรดาผู้ที่มีความหวาดหวั่นต่อการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขา

 

[70:28]

แท้จริงการลงโทษแห่งพระเจ้าของพวกเขาไม่เป็นที่ปลอดภัย

 

[70:29]

และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาทวารของพวกเขา

 

[70:30]

นอกจากแก่คู่ครองของพวกเขา หรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองในลักษณะเช่นนั้นพวกเขาจะไม่เป็นผู้ที่ถูกตำหนิ

 

[70:31]

ดังนั้นผู้ใดล่วงละเมิดนอกเหนือไปจากนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ละเมิด

 

[70:32]

และบรรดาผู้ที่ระวังรักษาสิ่งที่ได้รับมอบหมาย (อะมานะฮ์) ของพวกเขาและคำมั่นสัญญาของพวกเขา

 

[70:33]

และบรรดาผู้ที่ดำรงมั่นต่อการเป็นพยานของพวกเขา

 

[70:34]

และบรรดาผู้ที่ดำรงรักษาในการละหมาดของพวกเขา

 

[70:35]

ชนเหล่านั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นผู้ได้รับเกียรติ

 

[70:36]

มีอะไรเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่วิ่งกระหืดกระหอบมายังเจ้า (มุฮัมมัด)

 

[70:37]

พวกเขานั่งเป็นกลุ่ม ๆ ทางขวาหรือทางซ้ายของเจ้า

 

[70:38]

แต่ละคนในหมู่พวกเขาต่างก็อยากจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันสุขสำราญกระนั้นหรือ ?

 

[70:39]

ไม่เลยทีเดียวแท้จริงเราได้สร้างพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขารู้กันดี

 

[70:40]

ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าแห่งบรรดาทิศตะวันออก และบรรดาทิศตะวันตกว่า แท้จริงเรา (อัลลอฮ์) เป็นผู้เดชานุภาพอย่างแน่นอน

 

[70:41]

ต่อการที่เราจะเปลี่ยนตัวแทนซึ่งดีกว่าพวกเขาและเราจะไม่เป็นผู้หมดความสามารถ

 

[70:42]

ดังนั้น เจ้าจงปล่อยพวกเขาให้มั่วสุมและหลงระเริง จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับวัน (กิยามะฮ์) ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถูกสัญญาไว้

 

[70:43]

วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรีบเร่งคล้ายกับพวกเขาวิ่งกรูไปยังเจว็ดของพวกเขา

 

[70:44]

สายตาของพวกเขาละห้อยเศร้าสลดความอัปยศปกคลุมพวกเขา นั่นคือวันที่พวกเขาถูกสัญญาไว้