Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Muddaththir

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[74:1]

โอ้ผู้ห่มกายอยู่เอ๋ย !

 

[74:2]

จงลุกขึ้น แล้วประกาศตักเตือน

 

[74:3]

และแด่พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเกียงไกร (ต่อพระองค์)

 

[74:4]

และเสื้อผ้าของเจ้า จงทำให้สะอาด

 

[74:5]

และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย

 

[74:6]

และอย่าทำคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย

 

[74:7]

และเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดทน

 

[74:8]

ในที่สุด เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้น

 

[74:9]

นั่นคือ วันนั้น วันแห่งความยากลำบาก

 

[74:10]

แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา มิใช่เป็นเรื่องง่าย

 

[74:11]

จงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเถิด

 

[74:12]

และข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือ

 

[74:13]

และลูกหลานอย่างพรั่งพร้อม

 

[74:14]

และข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื่น

 

[74:15]

แล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีก

 

[74:16]

เปล่าเลย ! เพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่าง ๆ ของเรา

 

[74:17]

ในไม่ช้าข้าจะเพิ่มพูนความยากลำบากแก่เขา

 

[74:18]

แท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเน

 

[74:19]

ดังนั้นเขาได้รับความหายนะ เขาจะคาดคะเนได้อย่างไร ?

 

[74:20]

แล้วเขาได้รับความหายนะ เขาจะคาดคะเนได้อย่างไร ?

 

[74:21]

แล้วเขาได้ตรึกตรอง

 

[74:22]

แล้วเขาทำหน้าบูดบึ้ง และทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

 

[74:23]

แล้วเขาก็ผินหลังออกไป และหยิ่งผยอง

 

[74:24]

แล้วเขากล่าวว่า นี่มิใช่อื่นนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมา

 

[74:25]

นี่มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำพูดของปุถุชน

 

[74:26]

ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้

 

[74:27]

และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่า สิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไร ?

 

[74:28]

มันจะไม่เหลืออะไรเลย และมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้ (เช่นกัน)

 

[74:29]

มันจะเผาไหม้ผิวหนังจนเกรียมดำ

 

[74:30]

เหนือมันมีมลาอิกะฮ์สิบเก้าท่าน

 

[74:31]

และเรามิได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรก นอกจากมลาอิกะฮ์เท่านั้น และเรามิได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้ เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา เพื่อบรรดาอะฮ์ลุลกิตาบจะได้เชื่อมั่น และบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธา และบรรดาอะฮ์ลุลกิตาบรวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัย และเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรคอีกทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมานี้ เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้หลงทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงชี้แนะทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพร่พลของพระเจ้าของเจ้านอกจากพระองค์ และนี่มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์

 

[74:32]

เปล่าเลย ขอสาบานด้วยดวงจันทร์

 

[74:33]

ขอสาบานด้วยกลางคืนเมือมันคล้อยไป

 

[74:34]

ขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสง

 

[74:35]

แท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวง

 

[74:36]

เพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย์

 

[74:37]

สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้า (ไปสู่ความดี) หรือจะรั้งท้าย (เพื่อกระทำความชั่ว)

 

[74:38]

แต่ละชีวิตย่อมถูกค้ำประกันกับสิ่งที่มันขวนขวายไป

 

[74:39]

ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา

 

[74:40]

อยู่ในสวนสวรรค์หลากหลาย พวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกัน

 

[74:41]

เกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิด

 

[74:42]

อะไรที่นำพวกท่านเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม้

 

[74:43]

พวกเขากล่าวว่า เรามิได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด

 

[74:44]

เรามิได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสน

 

[74:45]

และพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุม

 

[74:46]

และเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน

 

[74:47]

จนกระทั่งความตายได้มาเยือนเรา

 

[74:48]

ดังนั้นการชะฟาอะฮ์ของบรรดาผู้มีชะฟาอะฮ์จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา

 

[74:49]

ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขา โดยทีพวกเขาผินหลังออกห่างจากการเตือนสติ

 

[74:50]

ประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปรียวที่ตื่นตระหนก

 

[74:51]

หนีจากเสือสิงห์

 

[74:52]

แท้จริงแล้วทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นกระดาษกางแผ่ยืนมาให้แก่เขา

 

[74:53]

ไม่เลยทีเดียว! ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังไม่กลัววันปรโลกอีกด้วย

 

[74:54]

เปล่ามิได้! แท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติ

 

[74:55]

ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะจดจำรำลึกไว้

 

[74:56]

และพวกเขาจะไม่จดจำรำลึกได้ เว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงประสงค์ พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย