Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Mursalât

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[77:1]

ขอสาบานต่อลมที่พัดออกมาติดต่อกัน

 

[77:2]

ขอสาบานต่อลมพายุที่พัดมาอย่างแรง

 

[77:3]

ขอสาบานต่อมลาอิกะฮ์ที่อุ้มเมฆฝน

 

[77:4]

ขอสาบานต่อมลาอิกะฮ์ที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ

 

[77:5]

ขอสาบานต่อมลาอิกะฮ์ที่นำมามอบแก่บรรดานบี

 

[77:6]

ด้วยการให้เหตุผลและการเตือนสำทับ

 

[77:7]

แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

 

[77:8]

เมื่อดวงดาวถูกทำให้มืดลง

 

[77:9]

และเมื่อชั้นฟ้าถูกแยกออก

 

[77:10]

และเมื่อภูเขาถูกแตกออกเป็นผุยผง

 

[77:11]

และเมื่อบรรดาร่อซู้ลถูกรวมไว้ตามเวลาที่กำหนด

 

[77:12]

สำหรับวันไหนเล่าที่พวกเขา (บรรดาร่อซู้ล) ถูกเลื่อนออกไป

 

[77:13]

สำหรับวันแห่งการตัดสิน

 

[77:14]

และอันใดเล่าให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตัดสินคืออะไร ?

 

[77:15]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:16]

เรามิได้ทำลายชนชาติรุ่นก่อน ๆ ดอกหรือ ?

 

[77:17]

หลังจากนั้นเราได้ให้ชนชาติรุ่นหลัง ๆ ปฏิบัติตามพวกเขา

 

[77:18]

เช่นนั้นแหละเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาอาชญากร

 

[77:19]

ความหายนะในวันนั้น จงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:20]

เรามิได้สร้างพวกเจ้าจากน้ำที่ต่ำต้อยไร้ค่า (อสุจิ) ดอกหรือ ?

 

[77:21]

แล้วเราได้ให้เข้าไปอยู่ในที่อับมั่นคง (มดลูก)

 

[77:22]

จนถึงกำหนดอันแน่นอน

 

[77:23]

ดังนั้นเราได้กำหนดไว้แล้ว เราจึงเป็นผู้กำหนดที่ดีเลิศจริง ๆ

 

[77:24]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:25]

และเรามิได้ทำให้แผ่นดินนี้เป็นจุดรวมดอกหรือ ?

 

[77:26]

ทั้งคนเป็นและคนตาย

 

[77:27]

และในแผ่นดินเราได้ตั้งภูเขาไว้สูงตะหง่าน และเราได้ให้พวกเจ้าดื่มน้ำจืดสนิท

 

[77:28]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:29]

(จะมีเสียงกล่าวขึ้นว่า) พวกเจ้าจงออกเดินไปยังที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธ

 

[77:30]

จงออกเดินไปยังเงาควันสามแฉก

 

[77:31]

(มัน) ไม่ทำให้เกิดร่ม และจะไม่ช่วยให้พ้นจากเปลวไฟได้

 

[77:32]

แท้จริงมันจะพ่นประกายออกมา (มีขนาด) เท่าป้อมปราการ

 

[77:33]

ประหนึ่งมัน (ประกายนั้น) เป็นอูฐสีเหลืองเข้ม

 

[77:34]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:35]

นี่คือวันที่พวกเขาไม่สามารถจะพูดออกมาได้

 

[77:36]

และจะไม่เปิดโอกาสให้แก่พวกเขาเพื่อแก้ตัว

 

[77:37]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:38]

นี่คือวันแห่งการตัดสิน เราได้รวบรวมพวกเจ้าไว้กับชนชาติรุ่นก่อน ๆ

 

[77:39]

ดังนั้นถ้าพวกเจ้ามีแผนอุบายอันใดก็จงวางแผนต่อข้า

 

[77:40]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:41]

แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงจะอยู่ท่ามกลางร่มเงาและน้ำพุ

 

[77:42]

และผลไม้ตามที่พวกเขาต้องการ

 

[77:43]

พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างสบายใจตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้

 

[77:44]

แท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย

 

[77:45]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:46]

พวกเจ้าจงกินและรื่นรมย์เพียงเล็กน้อย แท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นอาชญากร

 

[77:47]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:48]

เมื่อได้กล่าวแก่พวกเขาว่า จงรุกั๊วะ พวกเขาก็จะไม่รุกั๊วะ

 

[77:49]

ความหายนะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ

 

[77:50]

ดังนั้น คำบอกเล่าอันใดเล่าหลังจากอัลกุรอานที่พวกเขาจะศรัทธากัน