Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Qiyâmah

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[75:1]

ข้าสาบานต่อวันกิยามะฮ์

 

[75:2]

และข้าขอสาบานต่อชีวิตที่ประณามตนเอง

 

[75:3]

มนุษย์คิดหรือว่า เราจะไม่รวบรวมกระดูกของเขากระนั้นหรือ ?

 

[75:4]

แน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะทำให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

 

[75:5]

แต่ว่ามนุษย์นั้นประสงค์ที่จะทำความชั่ว

 

[75:6]

เขาถามว่า เมื่อใดเถ่าวันแห่งการฟื้นคืนชีพ (จะเกิดขึ้น)

 

[75:7]

แต่เมื่อสายตามืดมัว

 

[75:8]

และเมื่อดวงจันทร์ถูกบดบังอยู่ในความมืด

 

[75:9]

และเมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถูกนำมารวมกัน

 

[75:10]

วันนั้นมนุษย์จะกล่าวขึ้นว่าไหนเล่าทางหนี ?

 

[75:11]

เปล่าเลย ! ไม่มีที่พึ่งพิงดอก

 

[75:12]

ในวันนั้น ยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้น คือที่พักอันสงบสุข

 

[75:13]

วันนั้นมนุษย์จะถูกแจ้งให้ทราบถึงสิ่งที่ได้กระทำไว้ล่วงหน้าและภายหลัง

 

[75:14]

เปล่าเลย ! มนุษย์นั้นเป็นพยานต่อตัวของเขาเอง

 

[75:15]

ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตัวของเขาก็ตาม

 

[75:16]

เจ้าอย่ากระดิกลิ้นของเจ้าเนื่องด้วยอัลกุรอานเพื่อเจ้าจะรีบเร่งจดจำ

 

[75:17]

แท้จริง หน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอาน (ให้อยู่ในทรวงอกของเจ้า) และการอ่านเพื่อให้จดจำ

 

[75:18]

ดังนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอาน เจ้าก็จงติดตามการอ่านนั้น

 

[75:19]

แล้วแท้จริงหน้าที่ของเราคือ การอธิบายอัลกุรอาน

 

[75:20]

เปล่าเลย ! แต่ว่าพวกเจ้ารักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

 

[75:21]

และพวกเจ้าจะทิ้งปรโลก

 

[75:22]

ในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเบิกบาน

 

[75:23]

จ้องมองไปยังพระเจ้าของมัน

 

[75:24]

และในวันนั้นหลาย ๆ ใบหน้าจะเศร้าสลด

 

[75:25]

มันคิดว่าความหายนะอันใหญ่หลวงจะเกิดขึ้นแก่มัน

 

[75:26]

เปล่าเลย ! เมื่อวิญญาณขึ้นมาถึงคอหอย

 

[75:27]

และมีผู้กล่าวว่า ใครเล่าเป็นผู้ทำให้เขาฟื้นขึ้นเหมือนเดิม

 

[75:28]

และเขามั่นใจว่า แท้จริงเขาต้องจากไป

 

[75:29]

และขาข้างหนึ่งทับขาอีกข้างหนึ่ง (เพราะความกลัว)

 

[75:30]

วันนั้น จะมีการนำพาไปยังพระเจ้าของเจ้า

 

[75:31]

เพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่น และไม่ละหมาด

 

[75:32]

แต่เขาปฏิเสธและผินหลังกลับ

 

[75:33]

แล้วเขาก็เดินอย่างองอาจไปหาพรรคพวกของเขาอย่างหยิ่งยะโส

 

[75:34]

ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

 

[75:35]

แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด แล้วก็ความวิบัติจงมีแด่เจ้าเถิด

 

[75:36]

มนุษย์คิดหรือว่า เขาจะถูกปล่อยไว้โดยไร้จุดหมายกระนั้นหรือ ?

 

[75:37]

เขามิได้เป็นน้ำกามหยดหนึ่งจากน้ำอสุจิที่ถูกพุ่งออกมากระนั้นหรือ ?

 

[75:38]

แล้วเขาได้เป็นก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วพระองค์ทรงบังเกิดแล้วก็ทรงทำให้ได้สัดส่วนสมบูรณ์

 

[75:39]

แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นคู่ เป็นเพศชายและเพศหญิง

 

[75:40]

ดังนั้น พระองค์จะไม่สามารถที่จะให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอีกกระนั้นหรือ ?