Quran translations in many languages

Quran in Thai

Al-Waqiʽah

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[56:1]

เมื่อเหตุการณ์ (วันกิยามะฮ์) ได้เกิดขึ้น

 

[56:2]

ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน

 

[56:3]

ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้ชนกลุ่มหนึ่งต่ำต้อย ชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่ง

 

[56:4]

เมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

 

[56:5]

และบรรดาภูเขาได้แตกสลาย

 

[56:6]

และมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อน

 

[56:7]

และพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่ม

 

[56:8]

คือ กลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้ไอย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร?

 

[56:9]

และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร?

 

[56:10]

และกลุ่มแนวหน้า คือกลุ่มแนวหน้า

 

[56:11]

เขาเหล่านั้น คือบรรดาผู้ใกล้ชิด

 

[56:12]

ในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำราญ

 

[56:13]

เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อน ๆ

 

[56:14]

และเป็นกลุ่มชนจำนวนน้อยจากชนรุ่นหลัง ๆ

 

[56:15]

โดยอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคำ

 

[56:16]

พวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้นโดยผินหน้าเข้าหากัน

 

[56:17]

มีเด็ก ๆ ที่มีอายุเช่นนั้นวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป

 

[56:18]

ถ้วยภาชนะใหญ่และแก้วที่มีหู และจอกใส่สุราที่ไหลรินมา

 

[56:19]

พวกเขาจะไม่มึนศีรษะ และไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้น

 

[56:20]

และผลไม้หลากชนิด ตามแต่พวกเขาจะเลือกกิน

 

[56:21]

และเนื้อนกที่พวกเขาอยากรับประทาน

 

[56:22]

และหญิงสาวที่มีนัยน์ตาคมสวยงาม

 

[56:23]

ประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี

 

[56:24]

ทั้งนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขากระทำไว้

 

[56:25]

ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระ และเป็นบาป

 

[56:26]

เว้นแต่คำกล่าวที่ว่า ศานติ ศานติ

 

[56:27]

และกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา) เจ้ารู้ไอย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใคร?

 

[56:28]

(พวกเขา) อยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนาม

 

[56:29]

และต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้น (ไม่เห็นลำต้น)

 

[56:30]

และร่มเงาที่แผ่กระจาย

 

[56:31]

และน้ำที่ไหลรินตลอดเวลา

 

[56:32]

และผลไม้อันมากหลาย

 

[56:33]

โดยไม่หมดสิ้นตามฤดูและไม่เป็นที่ต้องห้าม

 

[56:34]

และเตียงนอนที่ถูกยกให้สูงขึ้น

 

[56:35]

แท้จริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษจริง ๆ

 

[56:36]

แล้วเราได้ทำให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์

 

[56:37]

เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่คู่ครอง อยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน

 

[56:38]

สำหรับกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

 

[56:39]

(คือ) กลุ่มชนจากรุ่นก่อน ๆ

 

[56:40]

และกลุ่มชนจากรุ่นหลัง ๆ

 

[56:41]

และกลุ่มทางซ้าย (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือซ้าย) เจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใคร?

 

[56:42]

อยู่ในลมร้อนและน้ำกำลังเดือด

 

[56:43]

อยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดำทึบ

 

[56:44]

ไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชม

 

[56:45]

แท้จริงพวกเขาแต่กาลก่อนนั้นเป็นพวกเจ้าสำราญ

 

[56:46]

และพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทำบาปใหญ่ ๆ อยู่เป็นเนือง

 

[56:47]

และพวกเขาเคยกล่าวว่า เมื่อเราตายไปแล้วและเราได้กลายเป็นดินผงและกระดูกป่นแล้ว เราจะถูกให้ฟื้นคนชีพอีกกระนั้นหรือ?

 

[56:48]

และรวมทั้งบรรพบุรุษของเราแต่กาลก่อนนั้นด้วยหรือ?

 

[56:49]

จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงชนรุ่นก่อน ๆ และรุ่นหลัง ๆ นั้น

 

[56:50]

จะถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รูกัน (วันกิยามะฮ์)

 

[56:51]

แล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วย โอ้บรรดาผู้หลงผิด บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลาย

 

[56:52]

แน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้นซักกูม

 

[56:53]

และพวกเขาจะใส่มันเข้าไปเต็มท้อง

 

[56:54]

และพวกเขาจะดื่มน้ำกำลังเดือดตามลงไป

 

[56:55]

พวกเขาจะดื่ม (น้ำ) เช่นกับการดื่มของอูฐที่กระหายน้ำจัด

 

[56:56]

นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทน

 

[56:57]

เรานั้นได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมา ไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่เชื่อ (ในวันฟื้นคืนชีพ)

 

[56:58]

พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหลั่งออกมา (อสุจิ) แล้วมิใช่หรือ?

 

[56:59]

พวกเจ้าสร้างมันขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้สร้าง

 

[56:60]

เรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้า และเราก็จะไม่ถูกขัดขวาง

 

[56:61]

ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้า และเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้

 

[56:62]

และโดยแน่นอน พวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ใคร่ครวญ

 

[56:63]

พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านมาแล้วมิใช่หรือ?

 

[56:64]

พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา?

 

[56:65]

หากเราประสงค์ทำให้มันหักเป็นชิ้น ๆ แล้ว แน่นอนเราก็ย่อมทำมันได้ แล้วพวกเจ้าคงประหลาดใจ

 

[56:66]

(พวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่า) แท้จริงเราได้รับความหายนะแล้ว

 

[56:67]

ไม่เพียงแต่เท่านั้น เรายังขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วย

 

[56:68]

พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วมิใช่หรือ?

 

[56:69]

พวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมา

 

[56:70]

หากเราประสงค์ เราก็จะทำให้มันเค็มจัด แล้วไฉนเล่าพวกเจ้าจึงไม่กตัญญู?

 

[56:71]

พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วมิใช่หรือ

 

[56:72]

พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกเงยขึ้นมา หรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกขึ้นมา

 

[56:73]

เราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติและอำนวยประโยชน์แก่ผู้เดินทางรอนแรม

 

[56:74]

ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด

 

[56:75]

ข้า (อัลลอฮ์) ขอสาบานด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ของดวงดาว

 

[56:76]

และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่ หากพวกเจ้ารู้

 

[56:77]

นั่นคือ กุรอานอันทรงเกียรติ

 

[56:78]

ซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้

 

[56:79]

ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น

 

[56:80]

ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

 

[56:81]

และด้วยเรื่องนี้ (อัลกุรอาน) กระนั่นหรือที่พวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน?

 

[56:82]

และทั้ง ๆ ที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือ

 

[56:83]

และเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอย (กำลังจะตาย) แล้วพวกเจ้าสามารถจะยับยั้งไว้ได้หรือ?

 

[56:84]

และในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูกันอยู่

 

[56:85]

และเรานั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้า แต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็น (มลาอิกะฮ์)

 

[56:86]

หากว่าพวกเจ้ามิได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด และไม่มีพระเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือพวกเจ้าแล้ว

 

[56:87]

ไฉนเล่า พวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับมาสู่ร่างอีก หากพวกเจ้าพูดจริง?

 

[56:88]

สำหรับผู้ที่หากว่าเขา (ผู้ตาย) เป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์

 

[56:89]

ดังนั้น ความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานจะได้แก่เขา

 

[56:90]

และหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

 

[56:91]

ดังนั้น ความปลอดภัยก็เป็นของเจ้า ในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวา (ผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวา)

 

[56:92]

และหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธ ผู้หลงทาง

 

[56:93]

ดังนั้นสิ่งที่เตรียมไว้สำหรับเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือด

 

[56:94]

และเปลวไฟที่ลุกไหม้

 

[56:95]

แท้จริงนี้แหละคือความจริงที่แน่นอน

 

[56:96]

ดังนั้น เจ้าจงสดุดีด้วยพระนางพระเจ้าของเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เถิด