Quran translations in many languages

Quran in Thai

An-Naba’

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[78:1]

พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไร?

 

[78:2]

(ถาม) ถึงข่าวอันยิ่งใหญ่สำคัญ

 

[78:3]

ซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่

 

[78:4]

เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

 

[78:5]

แล้วก็เปล่าเลย พวกเขาจะได้รู้

 

[78:6]

เรามิได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือ?

 

[78:7]

และมิได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือ?

 

[78:8]

และเราได้บังเกิดพวกเจ้าให้เป็นคู่ครองกัน

 

[78:9]

และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อน

 

[78:10]

และเราได้ทำให้กลางคืนคล้ายเครื่องปกปิดร่างกาย

 

[78:11]

และเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องยังชีพ

 

[78:12]

และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ด (ชั้นฟ้า)

 

[78:13]

และเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งมีแสงสว่างจ้า

 

[78:14]

และเราได้หลั่งน้ำลงมาอย่างมากมายจากเมฆฝน

 

[78:15]

เพื่อว่าเราจะให้งอกเงยด้วยน้ำนั้นซึ่งเมล็ดพืชและพืชผัก

 

[78:16]

และบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น

 

[78:17]

แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้

 

[78:18]

วันที่แตรจะถูกเป่า แล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่ ๆ

 

[78:19]

และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออก แล้วก็จะมีประตูหลายบาน

 

[78:20]

และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง

 

[78:21]

แท้จริงนรกญะฮันนัมนั้นเป็นที่สอดส่อง

 

[78:22]

เป็นที่กลับไปสำหรับบรรดาผู้ละเมิด

 

[78:23]

พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน

 

[78:24]

พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใด ๆ ในนรกนั้น

 

[78:25]

นอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น

 

[78:26]

ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควร

 

[78:27]

เพราะพวกเขามิได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวน

 

[78:28]

และพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่าง ๆ ของเราอย่างสิ้นเชิง

 

[78:29]

และทุก ๆ สิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึก

 

[78:30]

ดังนั้น พวกเจ้าจงลิ้มรส (การลงโทษ) เถิด เราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น

 

[78:31]

แท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะ

 

[78:32]

เรือกสวนหลากหลายและองุ่น

 

[78:33]

และบรรดาสาววัยรุ่นที่มีอายุคราวเดียวกัน

 

[78:34]

และแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม

 

[78:35]

ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดไร้สาระและคำกล่าวเท็จ

 

[78:36]

ทั้งนี้เป็นการประทานให้อย่างพอเพียง

 

[78:37]

พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสอง คือพระผู้ทรงกรุณาปรานี พวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใด ๆ ต่อพระองค์

 

[78:38]

วันซึ่งญิบรีลและมลาอิกะฮ์จะยืนเป็นแถวเดียวกัน พวกเขาจะไม่พูด นอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงอนุญาตให้แก่เขา และเขาจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

 

[78:39]

นั่นคือวันแห่งความจริง ดังนั้น ผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระเจ้าของเขาเถิด

 

[78:40]

แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้ วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่สองมือของเขาได้ประกอบไว้ และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า โอ้ถ้าฉันเป็นฝุ่นดินเสียก็จะดี