Quran translations in many languages

Quran in Thai

An-Najm

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[53:1]

ขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมา

 

[53:2]

สหาย (มุฮัมมัด) ของพวกเจ้ามิได้หลงผิดและเชื่อมั่นในทางที่ผิด

 

[53:3]

และเขามิได้พูดตามอารมณ์

 

[53:4]

อัลกุรอานมใช่อื่นใดนอกจากเป็นวะฮีย์ที่ถูกประทานลงมา

 

[53:5]

ผู้ทรงพลังอำนาจอันมากมาย (ญิบรีล) ได้สอนเขา

 

[53:6]

ผู้ทรงพลังอันแข็งแรง ดังนั้นเขาจึงปรากฏในสภาพที่แท้จริง

 

[53:7]

ขณะที่เขาอยู่บนขอบฟ้าอันสูงส่ง

 

[53:8]

แล้วเขาได้เข้ามาใกล้ และเข้ามาใกล้จนชิด

 

[53:9]

เขาเข้ามาใกล้ (จนอยู่) ในระยะของปลายคันธนูทั้งสอง หรือใกล้กว่านั้นอีก

 

[53:10]

ดังนั้น เขา (ญิบรีล) จึงนำวะฮีย์มาให้แก่บ่าวของพระองค์ (มุฮัมมัด) สิ่งที่เขาจะนำวะฮีย์มา

 

[53:11]

จิตใจ (ของมุฮัมมัด) มิได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาได้เห็น

 

[53:12]

แล้วพวกเจ้าจะโต้เถียงกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เห็นอีกหรือ

 

[53:13]

และโดยแน่นอน เขาได้เห็นญิบรีลในการลงมาอีกครั้งหนึ่ง

 

[53:14]

ณ ที่ต้นพุทราอันไกลโพ้น

 

[53:15]

ณ ที่นั้น คือสวนสวรรค์อันเป็นที่พำนัก

 

[53:16]

(ขณะนั้น) สิ่งที่ปกคลุม (แสงประกาย) ได้ปกคลุมต้นพุทรา

 

[53:17]

สายตา (ของมุฮัมมัด) มิได้เหลือบแลไปทางอื่น และมิได้ล่วงเกินไป

 

[53:18]

โดยแน่นอนเขาได้เห็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเขา

 

[53:19]

แล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาตและอัลอุซซา

 

[53:20]

และตัวอื่นคือตัวที่สาม,มะนาต ดอกหรือ?

 

[53:21]

สำหรับพวกเจ้ามีเพศชาย และสำหรับพระองค์เพศหญิงกระนั้นหรือ?

 

[53:22]

ดูซิ นั่นเป็นการแบ่งส่วนที่ไม่ยุติธรรม

 

[53:23]

เหล่านี้มิใช่อื่นใดนอกจากเป็นชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าตั้งมันขึ้นมาเอง อัลลอฮ์มิได้ทรงประทานหลักฐานอันใดลงมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย พวกเขามิได้ปฏิบัติตามสิ่งใดนอกจากการคาดคะเน และทางที่ถูกต้อง (ฮิดะยะฮ์) จากพระเจ้าของพวกเขาได้มีมายังพวกเขาแล้ว

 

[53:24]

หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนา

 

[53:25]

(อำนาจนั้น) เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งในปรโลกและโลกนี้

 

[53:26]

และมะลักกี่มากน้อยในชั้นฟ้าทั้งหลายนั้น การชะฟาอะฮ์ของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใด (แก่พวกเขา) เว้นแต่หลังจากอัลลอฮ์จะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงพอพระทัย

 

[53:27]

แท้จริง บรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้น แน่นอนพวกเขาจะตั้งชื่อมลาอิกะฮ์เป็นเพศหญิง

 

[53:28]

และพวกเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเลย พวกเขามิได้ปฏิบัตตามสิ่งใดนอจากการคาดคะเน และแท้จริงการคาดคะเนนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่ความจริงได้

 

[53:29]

ดังนั้น เจ้าจงหลบหลีกให้ห่างจากผู้ที่ผินหลังจากการรำลึกนึกถึงเรา (อัลลอฮ์) และเขามิได้ปรารถนาอื่นใดนอกจากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้น

 

[53:30]

นั่นคือสุดยอดแห่งความรู้ของพวกเขาแล้ว แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น พระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่หลงออกจากทางของพระองค์ และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง (ฮิดายะห์)

 

[53:31]

และสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความชั่วตามที่พวกเขาประพฤติ และจะทรงตอบแทนบรรดาผู้กระทำความดีด้วยความดี

 

[53:32]

แก่บรรดาผู้หลีกเลี่ยงห่างจากการทำบาปใหญ่ และทำสิ่งลามกทั้งหลาย เว้นแต่ความผิดพลาดเล็กน้อย แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นทรงเป็นผู้กว้างขวางในการอภัย พระองค์ทรงรู้จักพวกเจ้าดียิ่ง เมื่อครั้งบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดิน และเมื่อครั้งพวกเจ้าเป็นทารกอยู่ในครรภ์ของมารดาของพวกเจ้า ดังนั้น พวกเจ้าอย่าแสดงความบริสุทธิ์แก่ตัวของพวกเจ้าเอง เพราะพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่มีความยำเกรง

 

[53:33]

เจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหม?

 

[53:34]

และเขาให้เพียงเล็กน้อย และเขาได้ตระหนี่ (ส่วนที่เหลือ)

 

[53:35]

เขามีความรู้ในสิ่งเร้นลับกระนั้นหรือ เขาจึงได้เห็น?

 

[53:36]

หรือว่าเขามิไรับข่าวคราวที่มีอยู่ในคัมภีร์ของมูซา

 

[53:37]

และ (ในคัมภีร์ของ) อิบรอฮีม ผู้ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาอย่างครบครัน

 

[53:38]

ว่าไม่มีผู้แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผู้อื่นได้

 

[53:39]

และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้

 

[53:40]

และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้า

 

[53:41]

แล้วเขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

[53:42]

และแท้จริงจุดหมายปลายทาง (ของเขา) ย่อมไปสู่พระเจ้าของเจ้า

 

[53:43]

และแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้หัวเราะ และทรงทำให้ร้องไห้

 

[53:44]

และแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงทำให้ตายและทรงทำให้เป็น

 

[53:45]

และแท้จริงพระองค์ทรงสร้างสามีภรรยาคู่หนึ่ง เป็นเพศชายและเพศหญิง

 

[53:46]

จากเชื้ออสุจิเมื่อมันหลั่งออกมา

 

[53:47]

และแท้จริง เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะให้บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง

 

[53:48]

และแท้จริง พระองค์ทรงทำให้เขาร่ำรวยและทรงทำให้เขายากจน

 

[53:49]

และแท้จริง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งดาวสิริอุส (อัชเชียะอ์รอ)

 

[53:50]

และแท้จริง พระองค์ทรงทำลายพวกอ๊าดรุ่นก่อน ๆ

 

[53:51]

และพวกษะมูดก็ไม่ได้ให้มีเหลืออยู่อีกเลย

 

[53:52]

และหมู่ชนของนูห์ก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่ง และเป็นผู้ละเมิดยิ่ง

 

[53:53]

และเมืองที่พลิกคว่ำลง (อัลมุอ์ตะฟิกะฮ์) พระองค์ทรงให้มันถล่มลง

 

[53:54]

ฉะนั้น สิ่งที่ครอบคลุมมันก็ (คือการลงโทษ) ได้ครอบคลุมมัน

 

[53:55]

ดังนั้น ความโปรดปรานของพระเจ้าของเจ้าอันใดเล่าที่เจ้ายังสงสัยอยู่

 

[53:56]

นี่คือผู้ตักเตือนที่มาจากปวงผู้ตักเตือนรุ่นก่อน ๆ

 

[53:57]

เวลาที่ใกล้เข้ามา (วันกิยามะฮ์) ได้ใกล้เข้ามาแล้ว

 

[53:58]

ไม่มีผู้ใดที่จะปัดเป่าให้พ้นไปได้ นอกจากอัลลอฮ์

 

[53:59]

พวกเจ้ายังคงแปลกใจต่อคำกล่าวนี้อีกหรือ?

 

[53:60]

และพวกเจ้ายังคงหัวเราะ และยังไม่ร้องไห้!

 

[53:61]

และพวกเจ้ายังคงหลงระเริงลืมตัว!

 

[53:62]

ดังนั้น พวกเจ้าจงสุญูดต่ออัลลอฮ์เถิด และจงเคารพภักดีต่อพระองค์เถิด