Quran translations in many languages

Quran in Thai

At-Târiq

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

[86:1]

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้า และ (ดวงดาว) ที่มาในเวลาค่ำคืน

 

[86:2]

และอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไร ?

 

[86:3]

คือดวงดาวที่ประกายแสง

 

[86:4]

ไม่มีชีวิตใด (อยู่โดยลำพัง) เว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามัน

 

[86:5]

ดังนั้นมนุษย์จงไตร่ตรองดูซิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไร ?

 

[86:6]

เขาถูกบังเกิดมาจากน้ำที่พุ่งออกมา

 

[86:7]

มันออกมาจากกระดูกสันหลัง (ของชาย) และกระดูกหน้าอก (ของหญิง)

 

[86:8]

แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีก (คือฟื้นคืนชีพ)

 

[86:9]

วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผย

 

[86:10]

ดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใด ๆ และไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ

 

[86:11]

ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลั่งน้ำฝน

 

[86:12]

และแผ่นดินที่ปริออก (ให้เมล็ดพืชงอกเงย)

 

[86:13]

แท้จริงอัลกุรอานนั้น คือพระดำรัสที่จำแนก (ระหว่างความจริงกลับความเท็จ)

 

[86:14]

และอัลกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระ

 

[86:15]

แท้จริงพวกเขากำลังวางแผนการณ์กันอยู่

 

[86:16]

และข้าก็วางแผนการณ์อยู่

 

[86:17]

ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง