Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Ad-Dhuhâ

Duhâ Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[93.1] Andolsun kuşluk vaktine

[93.2] Ve sükûna erdiğinde geceye ki,

[93.3] Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

[93.4] Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

[93.5] Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

[93.6] O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

[93.7] Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

[93.8] Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

[93.9] Öyleyse yetimi sakın ezme.

[93.10] El açıp isteyeni de sakın azarlama.

[93.11] Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.