Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-ʽAdiyât

Adiyât Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[100.1] Harıl harıl koşanlara,

[100.2] (Nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara,

[100.3] (Ansızın) sabah baskını yapanlara,

[100.4] Orada tozu dumana katanlara,

[100.5] Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki ,

[100.6] Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.

[100.7] Şüphesiz buna kendisi de şahittir ,

[100.8] Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

[100.9] Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?

[100.10] Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman ,

[100.11] Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.