Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-ʽAlaq

Alak Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[96.1] Yaratan Rabbinin adıyla oku!

[96.2] O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

[96.3] Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

[96.4] O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.

[96.5] İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

[96.6] Gerçek şu ki, insan azar.

[96.7] Kendini kendine yeterli gördüğü için.

[96.8] Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

[96.9] Gördün mü şu men edeni,

[96.10] Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan)?

[96.11] Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,

[96.12] Yahut takvâyı emrediyorsa?

[96.13] Ne dersin o (meneden, Peygamber’i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

[96.14] (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

[96.15] Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

[96.16] O yalancı, günahkâr alından (perçemden),

[96.17] O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.

[96.18] Biz de zebânîleri çağıracağız.

[96.19] Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!