Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-ʽAsr

Asr Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[103.1] Asra yemin ederim ki

[103.2] İnsan gerçekten ziyan içindedir.

[103.3] Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.