Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Aʽlâ

A’lâ Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[87.1] Yüce Rabbinin adını,

[87.2] Yaratıp düzene koyan,

[87.3] Takdir edip yol gösteren,

[87.4] (Topraktan) yeşil otu çıkaran,

[87.5] Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

[87.6] Sana (Kur an’ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.

[87.7] Artık Allah’ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

[87.8] Seni en kolaya muvaffak kılacağız.

[87.9] O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

[87.10] (Allah’tan) korkan öğütten yararlanacak.

[87.11] Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.

[87.12] O ki,en büyük ateşe girecektir.

[87.13] Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.

[87.14] Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,

[87.15] Rabbinin adını anıp O’na kulluk eden.

[87.16] Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

[87.17] Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.

[87.18] Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.

[87.19] İbrahim ve Musa’nın kitaplarında.