Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Balad

Beled Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[90.1] Andolsun bu beldeye ,

[90.2] Ki sen bu beldedesin ,

[90.3] Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,

[90.4] Biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.

[90.5] İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

[90.6] “Pek çok mal harcadım” diyor.

[90.7] Kimse onu görmedi mi sanıyor?

[90.8] Biz ona iki göz vermedik mi?

[90.9] Bir dil ve iki dudak ,

[90.10] Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) gösterdik .

[90.11] Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.

[90.12] O sarp yokuş nedir bilir misin?

[90.13] Köle azat etmek,

[90.14] Veya açlık gününde yemek yedirmektir,

[90.15] Yakınlığı olan bir yetime

[90.16] Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

[90.17] Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.

[90.18] İşte bunlar sağdakilerdir.

[90.19] Ayetlerimizi inkâr edenler ise işte onlar soldakilerdir,

[90.20] Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.