Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Burûj

Burûc Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[85.1] Burçlara sahip gökyüzüne,

[85.2] Geleceği bildirilmiş olan güne,

[85.3] (O günde) tanıklık edene ve edilene andolsun ki,

[85.4] Kahroldu o hendeğin sahipleri,

[85.5] O çıralı ateşin ,

[85.6] Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar,

[85.7] Müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı.

[85.8] Onlardan, sırf, azîz ve hamîd olan Allah’a iman ettikleri için intikam aldılar.

[85.9] O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir, ve Allah her şeye şahittir .

[85.10] Şüphesiz inanmış erkeklerle inanmış kadınlara işkence edip sonra tevbe de etmeyenlere cehennem azabı ve (orada) yanma cezası vardır.

[85.11] İman edip sâlih ameller işleyenlere ise, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.

[85.12] Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir.

[85.13] Bilin ki O, (kâinat yokken) ilk olarak yaratan, (ölümden sonra tekrar hayatı) geri getirendir.

[85.14] O, çok bağışlayan ve çok sevendir.

[85.15] Şerefli Arş’ın sahibidir.

[85.16] Dilediği şeyleri mutlaka yapandır.

[85.17] Orduların, haberi sana geldi mi?

[85.18] Yani Firavun ve Semûd’un

[85.19] Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

[85.20] Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

[85.21] Hayır o şerefli bir Kur’an’dır.

[85.22] Levh-i Mahfuz’dadır.