Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Fajr

Fecr Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[89.1] Andolsun Fecre ,

[89.2] On geceye ,

[89.3] Çifte ve teke,

[89.4] (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye

[89.5] Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.

[89.6] Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

[89.7] Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine?

[89.8] Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı ,

[89.9] O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?

[89.10] Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun’a?

[89.11] Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler.

[89.12] Oralarda kötülüğü çoğalttılar.

[89.13] Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.

[89.14] Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

[89.15] İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde “Rabbim bana ikram etti” der.

[89.16] Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der.

[89.17] Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz,

[89.18] Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz,

[89.19] Haram helâl demeden mirası yiyorsunuz.

[89.20] Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.

[89.21] Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,

[89.22] Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).

[89.23] O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!

[89.24] (İşte o zaman insan:) “Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!” der.

[89.25] Artık o gün, Allah’ın edeceği azabı kimse edemez.

[89.26] 0’nun vuracağı bağı kimse vuramaz.

[89.27] Ey huzura kavuşmuş insan!

[89.28] Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.

[89.29] (Seçkin) kullarım arasına katıl,

[89.30] Ve cennetime gir!