Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Fâtihah

Fâtiha Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

[1.1] (Bismillâhirrahmânirrahîm) Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

[1.2] Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

[1.3] O, rahmândır ve rahîmdir.

[1.4] Ceza gününün mâlikidir.

[1.5] Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

[1.6] Bize doğru yolu göster.

[1.7] Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!