Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Fîl

Fil Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[105.1] Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

[105.2] Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

[105.3] Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.

[105.4] O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

[105.5] Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.