Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Ghâshiyah

Ğâşiye Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[88.1] (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

[88.2] O gün bir takım yüzler zelildir,

[88.3] Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur,

[88.4] Kızgın ateşe girer.

[88.5] Onlara kaynar su pınarından içirilir.

[88.6] Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur,

[88.7] O ise ne besler ne de açlığı giderir.

[88.8] O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar,

[88.9] (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır,

[88.10] Yüce bir cennettedirler.

[88.11] Orada boş bir söz işitmezler.

[88.12] Orada (cennette) devamlı akan bir pınar,

[88.13] Yükseltilmiş tahtlar,

[88.14] Konulmuş kadehler,

[88.15] Sıra sıra dizilmiş yastıklar,

[88.16] Serilmiş halılar vardır.

[88.17] (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı?

[88.18] Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş?

[88.19] Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı?

[88.20] Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?

[88.21] O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin.

[88.22] Onların üzerinde bir zorba değilsin.

[88.23] Ancak yüz çevirir inkâr ederse,

[88.24] İşte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır.

[88.25] Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir.

[88.26] Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.