Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Humazah

Hümeze Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[104.1] Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!

[104.2] O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur.

[104.3] (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.

[104.4] Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır.

[104.5] Hutame’nin ne olduğunu bilir misin?

[104.6] Allah’ın, tutuşturulmuş ateşidir.

[104.7] (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar.

[104.8] O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.

[104.9] (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar.