Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Inshiqâq

İnşikak Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[84.1] Gök yarıldığı,

[84.2] Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,

[84.3] Yer dümdüz edildiği,

[84.4] İçinde bulunanları atıp boşaldığı ,

[84.5] Ve Rabb’ini dinleyip O’na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).

[84.6] Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O’na varacaksın.

[84.7] Kimin kitabı sağından verilirse,

[84.8] Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;

[84.9] Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

[84.10] Kimin de kitabı arkasından verilirse,

[84.11] Derhal yok olmayı isteyecek,

[84.12] Ve alevli ateşe girecektir.

[84.13] Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.

[84.14] O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı.

[84.15] Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.

[84.16] Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,

[84.17] Geceye ve onda basan karanlığa,

[84.18] Dolunay olmuş aya ,

[84.19] Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.

[84.20] Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?

[84.21] Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.

[84.22] Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.

[84.23] Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.

[84.24] (Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele!

[84.25] İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır.