Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Kâfirûn

Kâfirûn Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[109.1] (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!

[109.2] Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

[109.3] Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.

[109.4] Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

[109.5] Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

[109.6] Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.