Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Layl

Leyl Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[92.1] (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye,

[92.2] Açılıp ağardığı vakit gündüze,

[92.3] Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki,

[92.4] Sizin işleriniz başka başkadır.

[92.5] Artık kim verir ve sakınırsa,

[92.6] Ve en güzeli de tasdik ederse,

[92.7] Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız).

[92.8] Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar,

[92.9] Ve en güzeli de yalanlarsa,

[92.10] Biz de onu en zora hazırlarız.

[92.11] Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.

[92.12] Doğru yolu göstermek bize aittir.

[92.13] Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

[92.14] (Ey insanlar! ) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım.

[92.15] O ateşe, ancak kötü olan girer.

[92.16] Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir.

[92.17] En çok korunan ise ondan (ateşten) uzak tutulur.

[92.18] O ki ,Allah yolunda malını verir, temizlenir.

[92.19] Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur.

[92.20] O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.

[92.21] Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.