Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Qâriʽah

Kâria Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[101.1] Kâria (kıyamet)!

[101.2] Nedir o Kâria?

[101.3] O Kârianın ne olduğunu bilir misin?

[101.4] İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur,

[101.5] Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!)

[101.6] O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse.

[101.7] İşte o, hoşnut edici bir yaşayış içinde olur.

[101.8] Ameli yeğni olana gelince.

[101.9] İşte onun anası (yeri, yurdu) Hâviye’dir.

[101.10] Nedir o (Hâviye) bilir misin?

[101.11] Kızgın ateş!