Quran translations in many languages

Quran in Turkish

Al-Sharh

İnşirâh Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[94.1] Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

[94.2] Yükünü senden alıp atmadık mı?

[94.3] O senin belini büken yükü .

[94.4] Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?

[94.5] Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.

[94.6] Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.

[94.7] Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

[94.8] Yalnız Rabbine yönel.