Quran translations in many languages

Quran in Turkish

An-Nâs

Nâs Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[114.1] De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

[114.2] İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

[114.3] İnsanların İlâhına.

[114.4] O sinsi vesvesenin şerrinden,

[114.5] O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.

[114.6] Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!