Quran translations in many languages

Quran in Turkish

An-Nasr

Nasr Sûresi

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

 

[110.1] Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği,

[110.2] Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit ,

[110.3] Rabbine hamdederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabuledendir.